Arkitektur og design er en grundsten for bæredygtig omstilling

Dato
05.12.2017
Kategori
KADK Indblik

KADK’s satning på FN-mål og cirkulær økonomi er af afgørende betydning for Danmarks bidrag til en mere bæredygtig verden, siger socialdemokraternes Mogens Jensen.

”Jeg synes, det er et fremragende initiativ, KADK har taget. Et fokus på cirkulær økonomi er utrolig vigtigt, for det er jo en af de kæmpe udfordringer, vi står overfor – ikke mindst hvis vi skal opfylde FN’s 17 verdensmål”. 

Sådan siger kulturordfører for Socialdemokraterne Mogens Jensen efter et besøg på KADK’s udstilling ”Cirkulær økonomi i arkitektur og design”. Udstillingen der viste 14 bud på cirkulær arkitektur og design, er en naturlig udløber af, at KADK i 2016 valgte at dedikere 3 år til arbejdet med FN’s mål for en bæredygtig udvikling.  

Mogens Jensen og Lene Dammand Lund

Grundsten for cirkulær omstilling
Og Mogens Jensen peger på arkitektur og design som helt centrale forudsætninger for, at vi kan komme i mål med de forandringer, vi ønsker os – lokalt såvel som globalt, men også for, at vi som nation fortsat kan ligge i front, når det gælder udvikling af grønne løsninger: 

”Jeg tror, det er en af grundstenene i den omstilling, vi skal lave frem mod bæredygtighed, at vores designere og arkitekter – sammen med andre fagligheder – undersøger hvordan vi kan skabe produkter, idéer og design som understøtter bæredygtighed. Derfor er jeg glad for at KADK er så langt fremme med at arbejde med de ting. Danmark er allerede i front på vedvarende energi og grønne løsninger, og det skal vi blive ved med at være. Det kan blive vores kæmpe bidrag til en mere bæredygtig verden”, siger Mogens Jensen og tilføjer:  

”Der en fornøjelse at opleve den idérigdom og de mange, mange gode løsninger man kan finde herude”. 

Danske idéer til resten af verden
Blandt de mange gode løsninger har især et projekt dog gjort særligt indtryk på den socialdemokratiske politiker. Projektet tager udgangspunkt i det paradoks, at Kina – selvom dets grænser trues af ekspanderende ørken – er det land i verden, der importerer mest sand, og undersøger derfor, hvordan det lokale sand kan forarbejdes, så det kan bruges som alternativ til det importerede.  

”Det er interessant, at det er en herude på KADK, der har fået den helt oplage idé: Kan man ikke bruge det sand, man har ude i Gobi-ørkenen? Det er en løsning, som jeg er helt overbevist om, at der nok skal være nogle kinesiske investorer, der skal få øje på og tage videre, så man rent faktisk kan bruge de materialer, man har lokalt fremfor at skulle ud og suge verdens ressourcer til sig og for mange dyre penge transportere materialer på tværs af vores klode”, siger Mogens Jensen.