Arkitektur og design kan hjælpe mennesker med demens

Dato
05.12.2016
Kategori
Uddannelse og studieliv

Studerende på KADK vil skabe rammerne for et bedre liv med demens. Æstetiske og ikke mindst sanselige omgivelser er særligt vigtige for netop mennesker med demenssygdomme, lyder det fra Ældre Sagen

Regeringen vil forbedre vilkårene for de stadig flere danskere, som rammes af demens. Og det er en opgave KADK – Det Kongelige Danske Akademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering – gerne vil være med til at løfte.

Blandt skolens afgangsprojekter er der flere bud på, hvordan den rigtige arkitektur og det gode design kan skabe rum og omgivelser, der giver mennesker med demens bedre mulighed for at trives og udvikle sig trods deres sygdom.

Samtidig undersøger to igangværende forskningsprojekter på KADK, hvordan byrum kan gøres mere tilgængelige for den voksende ældre befolkning.

Blandt projekterne er bl.a. en sansestimulerende tyngdeplaid, som favner kroppen og giver tryghed og ro, en aktivitetsskulptur, der aktiverer rastløse hænder, et vandresystem med integrerede musiske og sanselige komponenter, der vækker hukommelse og erindring og et forslag til en ombygning af et gammelt kloster, der sikrer beroligende lysindfald og overskuelighed i planløsningen.  

Alle projekter tager udgangspunkt i en brugerdreven tilgang og er udviklet i tæt samarbejde med forskellige kommunale plejehjem og bo- og aktivitetstilbud. 

Rektor ved KADK Lene Dammand Lund, siger:  

”Jeg møder nogle gange folk, der tror, at arkitekter og designere først og fremmest tænker i form, udtryk og æstetik, men faktisk tager vi udgangspunkt i brugeren og brugerens virkelighed, når vi uddanner vores kandidater og giver dem kompetencerne til at skabe stærke og skræddersyede velfærdsløsninger på fremtidens udfordringer. Vores kandidater skal have blik for samfundsudviklingen og de udfordringer, den rejser. Det viser demensprojekterne, at de har”.

 

KADK’s afgangsprojekter og nye fokus på brugerdreven arkitektur og design hilses derfor velkommen af Ældre Sagen. Ikke mindst af den grund, at indretning, lys og akustik spiller en særlig afgørende rolle for dementes trivsel.

 

Politiskkonsulent i Ældre Sagen Margrethe Kähler siger:

 

”Det er en misforståelse, at den dementes behov for æstetiske og sanselige omgivelser falder i takt med, at de kognitive evner svigter. Det er det stik modsatte, der er tilfældet. Som sygdommen skrider frem, får den demente stadig større behov for omgivelser, der stimulerer og aktiverer det sanseapparat, der endnu er intakt. Der er derfor brug for fortsat forskning og udvikling, og det er glædeligt, at der er blik for det på KADK”.

 

Se nogle af KADK’s demensprojekter her:

 

https://kadk.dk/nyheder/kandidat-2015-design-til-menneskers-liv-og-behov

https://kadk.dk/project/forgetmenot-dementia-friendly-walking-routes

https://kadk.dk/project/stedsans-et-hjem-ved-sankt-joseph-klosteret-mennesker-med-demens

 

Fakta:

Demenssygdom udgør en af fremtidens helt store udfordringer. 84.000 danskere vurderes i dag at være ramt, men tallet skønnes at stige til 124.000 i 2030.  

Kun knap 6000 af landets i alt 46.000 plejeboliger er i dag egnede til demente.

For yderligere information kontakt:

Freja Bech-Jessen, Pressekonsulent KADK. M: 41701859 E: frbe@kadk.dk