Bevilling fra Realdania til forskningsprojektet ”Bæredygtig Bygningsarv”

Dato
03.03.2014
Kategori
Forskning og innovation

Professor Christoffer Harlang har modtaget en bevilling fra Realdania på 3.75 mio. kr. til forskningsprojektet Bæredygtig Bygningsarv. Forskningsprojektet, som varer fra 2014-18, består af fem underprojekter, hvor det er hensigten at udvikle metoder og anvisninger til, hvordan man kan renovere med respekt for miljøet og kulturarven.

Et af projekterne har til formål at undersøge, hvordan landdistrikterne i Danmark kan transformeres, så de både bevarer det kulturelle særpræg og samtidig gøres mere attraktive. Et andet projekt laver livscyklus-analyser af bygningskulturen og vil analysere de miljømæssige konsekvenser af  hhv. nedrivning, gennemgribende energirenovering og nænsom energiforbedring. Derudover vil Christoffer Harlang selv stå i spidsen for et projekt omhandlende tilgængelighed til bygninger for mennesker med fysiske udfordringer.

”Bæredygtig Bygningsarv” bygger videre på forskningsprojektet ”Bygningskultur 2015”, som var lavet i samarbejde med Kulturarvsstyrelsen (nu Kulturstyrelsen) og Realdania.

Det forankres på det nye Institut for Bygningskunst og Kultur på Kunstakademiets Arkitektskole og vil relatere til kandidatprogrammet for Kulturarv, Transformation og Restaurering.