Bud på grøn omstilling: Jordløst landbrug og affald som energikilde

Dato
19.01.2015
Kategori
Forskning og innovation

Postdocprojekt ved KADK viser vejen frem for en ny og effektiv grøn omstilling af Danmarks landbrug. Her bliver svineavl og gartnerier samlet i agroindustrikvarterer med bl.a. affald som energikilde.

Grøn fremtid ved at kombinere industri og landbrug
Hvordan kan vi designe landbruget, så det lever op til fremtidens krav om større fødevareproduktion og mindre co2-udslip? I sit postdoc-projekt ”Det Jordløse Landbrug i Industrikvarteret” viser arkitekt Nee Rentz-Petersen helt nye veje for fødevareproduktionen i Danmark med nytænkende bud på, hvordan man kan kombinere dyreavl og gartnerier på en mere effektiv og miljøvenlig måde. Et vigtigt greb er at bringe produktionen tæt på byerne og bl.a. omdanne industrikvarterer til agro-industrielle områder med svinestalde, foderproduktion, skovbeplantning og biogasanlæg.

Forskningsprojektet undersøger mulighederne ved at danne agro-industri i nærheden af byer gennem fire konkrete scenarier i tilknytning til byerne: Avedøre ved København, den lille provinsby (Pandrup i Nordjylland), eller den mellemstore købstad i provinsen (Nakskov eller Maribo).

”Flere danske provins-kommuner har allerede har gjort sig en masse tanker om at lave agro-industrikvarterer. I Kalundborg har man i de seneste 30 år haft en ”industriel symbiose”, hvor lokale virksomheder udnytter hinandens restprodukter. Jeg oplever en stor parathed til at tage skridtet ud i det nye paradigme for landbrug, som mit projekt lægger op til”.
Nee Rentz-Petersen

Nee Rentz-Petersen tager afsæt i princippet om det ”jordløse landbrug”, som er et dyrehold uden jordtilliggende. Eksempelvis kan en svineproducent ved hjælp af miljøteknologi omdanne gylle til rent vand og gødningspiller, der siden afsættes til en planteavler eller et gartneri.

I stedet foreslår Nee Rentz-Petersen, at der i relation til industrikvarteret plantes skovområder, der kan danne en overgangszone mellem boligbebyggelse og agro-industriområdet og fungere som rekreativt område. Alt affald bliver omdannet til energi i et tilhørende biogasanlæg.

Stor interesse for et 'jordløst' landbrug
Der har været bud efter Nee Rentz-Petersens forskning. Hun deltager som konsulent på oprettelsen af en norsk biopark, og hun har modtaget et legat fra Arkitektforeningen til at arbejde videre med en af kommunerne fra projektet.

Postdocprojektet er resultat af en Sapere Aude Ung Eliteforsker postdocbevilling fra Det Frie Forskningsråd.

Vi bruger cookies

KADK bruger cookies til at skabe en bedre brugeroplevelse, til at interagere med sociale platforme og til anonymiseret statistik over trafikken på vores hjemmeside.

Cookies fra sociale medier gør det muligt for os at interagere med velkendte sociale mediers platforme og indhold. Formålet kan være statistik eller marketing.
Nødvendig for at afspille YouTube videoer
Statistik-cookies indsamler anonymiserede oplysninger, der hjælper KADK med at forstå hvordan de besøgende bruger vores hjemmeside, og med at gøre brugeroplevelsen så god som muligt.
Præference cookies gør det muligt for en hjemmeside at huske oplysninger, der ændrer den måde hjemmesiden ser ud eller opfører sig på. F.eks. dit foretrukne sprog, eller den region, du befinder dig i.
Bruges til grafiske elementers tilstand