Byrum skal bekæmpe tidens livstilssygdomme

Dato
22.08.2016
Kategori
Forskning og innovation

Diabetes, overvægt og inaktivitet skal bekæmpes med urban medicin. Konference på KADK sætter fokus på det sundhedsfremmende og forebyggende byrum 

300.000 danskere har diabetes, knap 47 procent er overvægtige, og alt for mange rører sig alt for lidt. Nu sætter en konference på KADK –Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering - fokus på, hvordan byrum og arkitektur kan være med til at forebygge de livsstilssygdomme, der hvert år slår flere tusinde danskere ihjel.  

”Vi kan ikke forlade os på sundhedskampagner og læger, der udskriver piller og motion på recept alene. Hvis vi for alvor vil gøre os forhåbninger om at gøre indhug i tidens livstilsepidemier, kræver det, at vi indretter vores omgivelser og hverdag på en måde, så motion og meningsfuldt samvær bliver en naturlig del af det liv, vi lever”, siger arkitekt og lektor René Kural, arrangør af konferencen og daglig leder af Activity- and Health-enhancing Physical Environments Network (APEN) på KADK.

Pointen er, at folk ikke skal tvangsfodres med sundhed, men at de sunde vaner skal indgå som en integreret del af en hverdag i omgivelser, der gør det naturligt og oplagt at bevæge kroppen. Set ud fra et samfundsmæssigt perspektiv er der store gevinster at hente i en sådan strategi, da netop de livstilssygdomme, som blandt andet skyldes mangel på fysisk aktivitet, trækker stadig større veksler på såvel sundhedssektoren som samfundsøkonomien.  

Konferencen samler den nyeste viden om det, man under en bred betegnelse kan kalde ”Urban Medicine” og bygger bro mellem forskellige fagligheder, så også for eksempel sund kost og småskala-fødevareproduktion tænkes med som en del af de sundere rammer. Eksperter fra både ind- og udland og med forskellige faglige baggrunde vil således komme med stærke bud på, hvordan indretningen af byens rum fremover kan styrke borgernes sundhed og være en aktiv spiller i forebyggelsen af folkesygdomme.

For eksempel:

-  Hvordan nytænkning af rekreative områder kan tiltrække de grupper i befolkningen – i særdeleshed kvinder, piger og sårbare ældre – der i dag kun benytter pladserne i ringe grad. 

-  Hvordan etableringen af blandt andet ”madlandskaber” kan styrke børns maddannelse og sundhed og forebygge overvægt blandt børn.

-  Hvordan aktivitetsfremmende pladser og bevægelsesmønstre i byen kan reducere den voksende urbane diabetes - to tredjedele af alle type 2-diabetespatienter bor i dag i byerne.  

René Kural siger: “Det betyder ikke, at alle skal flintre rundt og motionere i det øjeblik, de træder ud af hoveddøren, men at vi skal skabe nogle rammer og muligheder for, at folk i deres almindelige og naturlige færden kan optimere deres sundhed”.

København er med sin cykelkultur, mange rekreative områder og flere nyetablerede havnebade allerede godt med i udviklingen, men Danmark har potentialet til at blive foregangsland udi sundhedsfremmende arkitektur.

Konferencen afholdes i samarbejde med Aalborg Universitet og støttes af Realdania.