CINARK fortsætter sit arbejde inden for rammerne af FN’s 17 Verdensmål

Dato
28.11.2016
Kategori
Forskning og innovation
Design for Disassembly i Præfabrikeret Byggeri

Med projektet; Design for Disassembly i Præfabrikeret Byggeri, støttet af INNOBYG 2016, fortsætter CINARK sit forsknings- og udviklingsarbejde inden for bæredygtig arkitektur. 

Design for Disassembly i Præfabrikeret Byggeri er ikke fastlåst under et enkelt af FN's 17 verdensmål, men griber især ind i agendaen om at fremme bæredygtig industri og produktion i mål 9 - Industry, Innovation & Infrastructure og i mål 12 - Responsible Consumption & Production.

 Projektets overordnede mål er at bidrage aktivt til at reducere forbruget af materialeressourcer i byggeriet gennem et øget fokus på direkte genanvendelse af byggematerialer og -elementer, der sikrer en fastholdelse af den indlejrede værdi både set i et økonomisk, miljømæssigt og kulturelt perspektiv. 

Det søges opnået gennem udvikling af konkrete designstrategier der styrker den eksisterende viden inden for feltet samt øger fokus på nye arbejdsmetoder og organiseringsformer.

Projektet vil derfor også afdække hvilke nye typer af aktøre og nye tværfaglige samarbejdsmodeller, der er nødvendige i udviklingen af nye modeller / arbejdsmetoder med fokus på cirkulær genanvendelse af byggematerialer, -elementer inden for det industrielle byggeri. 

Gennem udvikling af designstrategier og idéforslag med fokus på Design for Disassembly principper er det ambitionen at drive udviklingen inden for byggeriet fremad ved at skabe konkret bud på fremtidens byggeri og dermed styrke den fælles referenceramme. 

Projektet løber over 2017 og vi glæder os til at komme igang!