CINARK markerer afslutningen på KADK’s VELUX Visiting Professor Program med Internationalt symposium

Dato
02.05.2017
Kategori
Forskning og innovation

CINARK markerer afslutningen på KADK’s VELUX Visiting Professor Program med Internationalt symposium.

En lang række af markante internationale forskere og praktikere har igennem tiden beriget KADK’s faglige forsknings- og studiemiljø gennem Velux professor ordningen. 

CINARK markerer gæsteprofessorordningens ophør med et symposium om betydningen af den arkitektoniske detalje, som er arrangeret i samarbejde med CINARK’s sidste Velux Professor, Ulrich Knaack fra TU Delft.

"THE DETAIL IS DEAD – LONG LIVE THE DETAIL!” afholdes nu på torsdag d. 4/5 kl 13-18.

Omdrejningspunktet for symposiet er en diskussion af fremtidens måde at detaljere vores byggerier på og dermed koblingen mellem tektonikken og det arkitektoniske udtryk. Symposiet danner rammen om en kritisk diskussion af hvordan arkitektonisk praksis, byggeindustri og forskning adresserer udfordringerne ved at forbinde etik og social ansvarlighed med de nuværende industrialiserede fremstillingsmetoder.

De inviterede oplægsholdere er arkitekter fra tegnestuerne OMA, LUNDGAARD & TRANBERG ARKITEKTER, TEGNESTUEN VANDKUNSTEN & MIKKELSEN ARKITEKTER, som vil fortælle om hvordan de arbejder med detaljering i deres projekter.  

De vil diskutere fremtidens rammer for arkitekturens tilblivelse med forskere fra TU Delft og ETH Zürich samt repræsentanter fra udviklingsafdelingerne hos de danske aktører SCANDIBYG og NCC.

CINARK opfordrer alle til at melde sig til på CINARK@KADK.DK

Tak til Villum Fonden

Udover Ulrich Knaack har CINARK de seneste 5 år haft fornøjelsen af at samarbejde med Bijoy Jain - Studio Mumbai, David Leatherbarrow - University of Pennsylvania and Ali Malkawi - Harvard Graduate School of Design.

Disse samarbejder har været utrolig værdifulde og har styrket internationale relationer på tværs af forskning og praksis. CINARK og KADK vil derfor gerne rette en stor tak til Villum Fonden for bevillingen der gjorde gæsteprofessorordningen mulig.