Træk stikket og træk vejret i den mobile pausepavillon

Dato
12.10.2017

På udstillingen 'Cirkulær økonomi i arkitektur og design' kan du bl.a. se projektet 'Den mobile pausepavillon'. Det er lavet af Malte Harrig, studerende på programmet CITAstudio. Malte har designet en pavillon, som skal give travle bymennesker muligheden for at koble ud og trække vejret dybt et øjeblik - selvom verden bruser forbi i en stadig strøm. 
Byen vokser. Flere mennesker er samlet på lidt plads og den høje aktivitet i hverdagen giver mange mennesker stress. Vi skal lære at finde ro på nye måder, for at kunne leve et godt liv sammen.

Pausepavillonen er et af mange svar på behovet for steder, hvor vi kan tage slappe af og falde til ro uden at skulle præstere. Den har til formål at skabe en kreativ ramme for den gode pause, og kan integreres som en del af livet i byen: i parken, på arbejdspladsen, i offentlig transport og andre offentlige rum. Her er det muligt at slå sig ned, sidde eller ligge og lytte til soundscapes og meditationspoesi gennem høretelefoner, for så at vende tilbage med fornyet energi og nærvær.

Pausepavillonens bagside

Pausepavillonen er et fysisk, sanseligt rum, hvor materialerne skaber en forbindelse til naturen; pavillonens ’skaller’ udgør en blød, beskyttende skærm og isolerer mod lyde fra omgivelserne, så man på samme tid er inde i rummet og en del af helheden. Den er bygget i traditionelle materialekombinationer som træ, ålegræs, og metal, og undersøger nye formsprog og fabrikationsmetoder, som ligger i tråd med fremtidens bæredygtige æstetik: Alle komponenter kan skilles ad, genanvendes og indgå i nye materialekredsløb. 

Pausepavillonen set forfra
Her ses hvordan elementerne er fyldt med ålegræs

Brugen af ålegræs bunder i ønsket om at undersøge, hvad der ligger af muligheder og udfordringer i at skabe en pavillon, som både skal skabe en god klangbund for lyd og musik og samtidig skal skærme mod støj udefra. Ålegræs er en ’genopdaget’ naturlig ressource, som ikke har været anvendt i mange år. Det høstes, når det skyller op på stranden, hvor det ellers ville ligge og forgå.

Den endelige pausepavillon vil kunne rumme op til 10 personer, og er klar til opsætning sommeren 2018.

Pavillonen er udviklet i samarbejde med Citinside.