Den ny generation af arkitekter vil ikke kun bygge nyt, men også bygge om

Dato
22.01.2018

Transformation af gamle bygninger dominerer på KADK’s vinterafgangsudstillingen, der for anden gang sætter fokus på det bæredygtige byggeri.  

Mens det politiske Danmark diskuterer, hvorvidt landets ghettoer skal jævnes med jorden for at komme problemerne i socialt udsatte boligområder til livs, viser en stor del af KADK’s afgængere, hvordan transformationen af eksisterende bygninger også kan være med til at forandre og udvikle det liv, der leves mellem murene.  

Det er anden gang, KADK præsenterer en årgang af nye arkitekter, der tager afgang med fokus på bæredygtighed, siden skolerne i efteråret 2016 valgte at dedikere tre akademiske år til arbejdet med FN’s 17 verdensmål for en mere bæredygtig verden.   

Og det afspejler sig blandt andet i de afgangsprojekter, der tager udgangspunkt i transformering af den allerede eksisterende bygningsmasse. Blandt projekterne er der ikke alene fokus på bæredygtighed i traditionel forstand, men også på bæredygtighed i social forstand. 

Et eksempel er ombygningen af en forældet pumpestation ved Lammefjorden, der får nyt liv som fuldt fungerende havbrug komplet med undersøiske nyttehaver, hvor interesserede lammefjordsborgere og deres børn kan samles og eksperimentere med opdræt af muslinger og tang. Et andet eksempel er ombygningen af et gammelt kornmagasin, der genopstår som et socialt mødested omkring mad, og kan øge borgernes bevidsthed, om hvordan produktionen af fødevarer påvirker vores liv, sundhed og miljø. 

”I en tid, hvor ressourcerne er knappe og befolkningstilvæksten er stor, er det helt oplagt og nødvendigt, at vi forstår at udnytte den bygningsmasse, vi allerede råder over, så den giver mening for nye generationer og nye behov. Det har vores kandidater øje for, og det afspejler sig ikke kun i et voksende fokus på transformation af eksisterende bygninger, men også i deres arbejde med genanvendelse og recirkulation generelt,” siger fagleder for Arkitektskolen Jakob Brandtberg Knudsen. 

I efteråret skruede KADK op for undervisningen i cirkulær økonomi i arkitektur med en åben række gæsteforelæsninger fra feltets førende arkitekter og eksperter.  

”Behovet og efterspørgslen på bæredygtige løsninger og produkter vokser verden over, og arkitekter og designere har netop de professionelt kreative og innovative kompetencer, der skal til for at imødekomme den udvikling. Det viser vores kandidater, at de kan, og det er vi stolte af”, siger fagleder for Arkitektskolen Jakob Brandtberg Knudsen. 

KADK’ vinterafgangsudstilling åbner fredag den 26. januar og kan ses frem til den 25. februar i tidsrummet 11.00 – 18.00. Udstillingshallen på KADK; Danneskiold-Samsøes Allé 51, 1434 København K. 

Havbrug – havhaver ved Lammefjorden  - billedtekster

Kandidat Sara Lindberg Rasmussen har transformeret den gamle pumpestation ved Lammefjorden, og givet den ny funktion som havbrug og ramme for lokal aktivitet. Her kan interesserede borgere mødes omkring opdræt af muslinger og tang og vidensudveksling om fødevareproduktion, som bidrager til en bæredygtig akvakultur.    

Det grønne hus 

Kandidat Aurora Lykke Ekman har transformeret et gammelt kornmagasin i Norköping industrihavn til et mødested omkring mad, hvor borgerne kan mødes om fødevareproduktion, madoplevelser og formidling. Magasinets nye funktion i lokalområdet bliver dermed en ramme for udveksling af viden og knowhow om hvordan fødevarer påvirker liv, sundhed og miljø. 

Sara Lindberg Rasmussen

Vi bruger cookies

KADK bruger cookies til at skabe en bedre brugeroplevelse, til at interagere med sociale platforme og til anonymiseret statistik over trafikken på vores hjemmeside.

Cookies fra sociale medier gør det muligt for os at interagere med velkendte sociale mediers platforme og indhold. Formålet kan være statistik eller marketing.
Nødvendig for at afspille YouTube videoer
Statistik-cookies indsamler anonymiserede oplysninger, der hjælper KADK med at forstå hvordan de besøgende bruger vores hjemmeside, og med at gøre brugeroplevelsen så god som muligt.
Præference cookies gør det muligt for en hjemmeside at huske oplysninger, der ændrer den måde hjemmesiden ser ud eller opfører sig på. F.eks. dit foretrukne sprog, eller den region, du befinder dig i.
Bruges til grafiske elementers tilstand