Designskolen fejrer 140 års fødselsdag

Dato
24.10.2015
Kategori
KADK Indblik

22. oktober fejrede Kunstakademiets Designskole 140 års fødselsdag. Jubilæet blev markeret med en særudgave af seminarrækken ”Design Dimensioner”, der sætter designuddannelsen til debat og fejrede Designskolens 140 års-fest. 

Hvilken rolle skal design spille i udviklingen af det danske samfund? Og hvad betyder samfundets forventninger for udviklingen af designuddannelsen? De spørgsmål varmede op til en eftermiddag med paneldebat, diskussion og festtaler i anledningen af Kunstakademiets Designskoles 140 års fødselsdag. 

Debatten kaldte bl.a. på at se dansk design og designuddannelse i et større internationalt perspektiv, hvor vi ikke skal stirre os blinde på vores egne kvaliteter men gøre os endnu mere bevidst om, hvad de er og bringe dem i spil i verden.

”De særlige kompetencer i designfaget er en intelligens, eller en evne, og vi har brug for institutioner, der kan pleje de talenter. Det er også på disse institutioner, at de metoder, som nu bruges af ikke-professionelle designere, er udsprunget og fortsat skal udvikles i dialog med både andre fagligheder, universiteter og erhvervslivet,” lød det fra en af dagens oplægsholdere, da Engholm, ph.d., lektor på KADK og ansvarlig for Designskolens diplomuddannelse i Designledelse.

Designskolen har gennemgået en proces fra at være en kunsthåndværkerskole til at være et akademi, og designuddannelsen rummer i dag mange tværgående fag og kompetencer.

Afsæt i ønsket om at ændre verden

I 1875 blev Tegne- og Kunstindustriskolen stiftet af Dansk Kvindesamfund. Skolen havde til formål at ”give Kvinder Undervisning i Tegning og andre Kundskaber og Færdigheder, som kunne være dem til Nytte, naar de ville søge Erhverv i Industriens Tjeneste".

Skolen blev etableret som et modtræk til Kunstakademiet, der kun optog mænd. Og engagementet og lysten til at stille spørgsmål til det etablerede er holdt ved, hvis man skal tro festtalerne:

”Jeg håber, at vi kan holde fast i den indignation, som har været en drivkraft på skolerne, en indignation på samfundets vegne og som kan være med til at forbedre tilværelse for mennesker her som overalt i verden”
Jens Overbye, arkitekt, tidl. leder, prorektor, fagansvarlig mv. på Designskolen

Dagens panel satte livligt gang i debatten om, hvor design skal hen og om fremtidens designuddannelse, kompetencer og formater. Undervejs blev der vist eksempler på design, der udspringer af skolen i dag.

”Design har altid haft fokus på at løse samfundsudfordringer, men i dag er der kommet fokus på at eksperimentere sammen med verden i co-designprocesser,” lød det fra Thomas Binder, ph.d. og professor på KADK. Og han understregede, at det hører til blandt designeres helt centrale evner. ”Designere engagerer sig. De stiller spørgsmål, og de vil i dialog". 

Den korte dokumentarfilm viser, hvordan nogle af Designskolens studerende udvikler en ‘kulturscene’ til Nørrebro Bibliotek og Kulturhus i samarbejde med medarbejdere og områdets beboere.