Det Frie Forskningsråd bevilger ph.d.-stipendium til KADK

Dato
23.11.2015
Kategori
Forskning og innovation

Det Frie Forskningsråd har bevilget et ph.d.-stipendium til arkitekt Albert Algreen-Pedersen til projektet ”Patinering og nedbrydning - Detaljering og materialesætning af arkitekturoverflader”. Projektet skal udføres på KADK.

Midlerne kommer fra puljen ”Forskeruddannelser uden for universiteterne”. Kun otte kandidater har modtaget et stipendium fra denne pulje i år.

Forskningsleder og leder af KADK’s ph.d.-skole Henrik Oxvig udtaler:

”Konkurrencen om forskningsmidler er i dag benhård, og det er blandt andet derfor, at vi med fremtidsforventninger kan glæde os over, at Albert Algreen-Pedersens ph.d.-projekt kom gennem nåleøjet, og at vi nu kan byde ham velkommen som ph.d.-studerende ved KADK. Vi vil gøre vort bedste for, at Albert videreudvikler sit talent – og for, at han får mulighed for at gøre det ved at bidrage til udviklingen af den vigtige forskning og undervisning i materialers forandring og bevaring”.

Holdbare bygninger med smuk patinering
Formålet med Albert Algreen-Pedersens projekt er at undersøge, hvordan man i en nutidig arkitektonisk kontekst i forhold til restaurering og nybyggeri kan anvende materialer i en bygning, så dens nedbrydning forhales, og dens patineringsprocesser styres. Derigennem kan man understøtte og ophøje arkitekturen, når bygningen bruges og ældes.

Projektet rejser spørgsmål som:

- Hvordan har arkitekter gennem tiden forhalet bygningers nedbrydning og styret deres patinering, og hvordan kan denne viden bruges af arkitekter i dag?

- Hvordan kan valg af materialer og detaljering af facaden og facadeelementer indgå i en helhedsorienteret bæredygtighedsstrategi i en nutidig arkitektonisk kontekst?

- Hvordan kan denne viden bruges til at skærpe principper for materialesætning og detaljering i en nutidig arkitektur, så aldringsprocesserne, en bygning undergår over tid, kan understøtte og ophøje arkitekturen ved daglig brug og slid?

Albert Algreen-Pedersen bliver indskrevet ved KADK’s ph.d.-skole og ansat ved Institut for Bygningskunst og Kultur ved kandidatprogrammet for Kulturarv og Restaurering.

Om "Forskeruddannelser uden for universiteterne"
Ph.d.-stipendierne fra puljen ”Forskeruddannelser uden for universiteterne” har til formål at styrke forskeruddannelse på offentlige forskningsinstitutioner uden for universiteterne i Danmark. Det drejer sig blandt andet om statslige forskningsinstitutioner, sektorforskningsinstitutioner, professionshøjskoler samt statslige arkiver, biblioteker og museer.