2,75 mio. kr. til ph.d.-projekt om luftforurening

Dato
10.11.2016
Kategori
Forskning og innovation

Hvordan påvirker luftforurening egentlig den store mængde af danske kulturgenstande, der opbevares på magasiner? Det er temaet i et nyt ph.d.-projekt ved KADK, som Det Frie Forskningsråd netop har bevilget 2,75. mio. kr. til.

En stor del af vores vigtigste kulturarv bliver opbevaret på magasiner rundt omkring i Danmark: De fleste danske museer, arkiver og biblioteker opbevarer over 90 % af deres samlinger på magasiner og i lagerhaller.

På trods af en øget viden om, hvordan magasiner kan klimasikres, bliver de opbevarede værker stadig påvirket og nedbrudt af luftforurening både fra omgivelserne udenfor og fra objekterne selv, da de kan afgiveholdige syreholdige emissioner. 

Ph.d.-projekt sætter fokus på magasinernes indemiljø

En ny bevilling fra Det Frie forskningsråd på 2.75 mio. kr. fra puljen ”forskeruddannelse uden for universiteterne” giver nu mulighed for at få en konservator til at undersøge betydningen af indemiljøet i museernes lagerhaller.

Konservatoren Signe Smedemark skal udføre disse undersøgelser i et nyoprettet ph.d.-projekt med titlen ”Luftforurening i magasiner: Konsekvenser for ressourceforbrug, luftkvalitet og bevaring af kulturarv”. Projektet udføres ved Konservatorskolen ved KADK.

Luftforurening nedbryder kulturarven
Typisk har konservatorer undersøgt hvordan forhold som temperatur, luftfugtighed og lyssætning spiller ind i forbindelse med opbevaring. I dette projekt er formålet at kortlægge det samlede indemiljø i magasinerne, og dermed også undersøge den luftforurening, som konservatorer antager spiller en væsentlig rolle i den langsomme nedbrydning af vore arkivalier og museumsgenstande. 

Som en del af projektet skal Signe Smedemark også sætte fokus på, hvordan luftkvaliteten er og vil blive på de nye massivt isolerede lav-energi magasiner, som er under oprettelse i Danmark.

Ph.d.-projhektet udføres ved Konservatorskolen på KADK.