Diplomuddannelsen i designbaseret procesfacilitering skudt igang

Dato
08.03.2016
Kategori
Uddannelse og studieliv

Design er meget andet end fysisk formgivning. Design er også redskaber til planlægning og optimering af processer, som i den sidste ende kan gavne bundlinjen i din organisation.

Disse processer skal 19 deltagere på KADKs nye diplomhold 'Designbaseret procesfacilitering' arbejde intenst med de næste to måneder.

Kurset er for alle, der har brug for redskaber til at facilitere kreative og innovative procesforløbet. Kursisterne har tilmeldt sig forløbet, fordi de ønsker mere viden om designteori og metode og kan se fordele i at bruge designmetoder i deres arbejde med at inddrage brugere og lede projekter med flere forskellige interessenter. 

På kurset undervises der i:

  • Designmetoder til at planlægge processer med fokus på forberedelse og gennemførsel af møder, workshops, udvikling af netværker og udviklingsforløb med et forslagstillende og fælles sigte.
  • Designredskaber til at stimulere kreativitet og innovation i processer ved hjælp af teknikker som skitsering, prototyping, symbolisering og æstetisk mediering.
  • Teknikker til at engagere deltagere ved hjælp af procesfaciliteringsværktøjer som rammesætning, scenariebygning, skitsering, prototyping og kontekstmarkering.
  • Metoder til at faseopdele, facilitere og lede processer. 

KADK udbyder diplommodulerne i Designbaseret procesfacilitering i samarbejde med INDEX: Design to Improve Life og UUC. Diplommodulerne bygger på et tværdisciplinært grundlag af designmetode og procesfacilitering, der giver dig et teoretisk-metodisk og praktisk fundament til at planlægge og gennemføre designbaserede processer med et løsningsorienteret sigte.

Undervisere er Lotte Borg fra Index og Ida Engholm fra KADK