EliteForsk-pris til Professor Mette Ramsgaard

Dato
25.02.2016
Kategori
Forskning og innovation

Som den første arkitekturforsker nogensinde modtager professor Mette Ramsgaard Thomsen fra KADK en EliteForsk-pris. Hun bliver hædret for sin banebrydende forskning i digital formgivning og fremstilling af arkitektur. 

EliteForsk-prisen uddeles hvert år til ”fem fremragende yngre forskere i international særklasse, der på ekstraordinær vis bidrager til at styrke dansk forskning”. Med prisen følger et beløb på 1.2 mio. kr., hvoraf 1 mio. kr. skal gå til videre forskning.

Mette Ramsgaard Thomsen får EliteForsk-prisen for sin banebrydende forskning i krydsfeltet mellem arkitektur og digitale teknologier - en grundforskning, der kan føre til helt nye måder at formgive og producere arkitektur på i fremtiden. Mette Ramsgaards forskning finder sted i rammerne af KADK's Center for IT og Arkitektur (CITA), som hun er leder af. 

”Eliteforsk-prisen har rigtig stor betydning for mig personligt, for centret og for KADK, " siger Mette Ramsgaard. "Jeg er meget stolt og glad for, at vores forskning anses som relevant - ikke bare for vores fag, men også for Danmark.” 

Digital formgivning med fremtidsperspektiver
I dag bygger vi af standardiserede materialer og med en velkendt byggeteknik, der baserer sig på metoder fra modernismens tid, hvor tegning og fremstilling er to forskellige faser i processen. Mette Ramsgaard Thomsen undersøger i stedet formgivning baseret på komplekse digitale tegneprogrammer, der relaterer sig direkte til den digitale fremstilling ved hjælp af 3D-print eller robotteknologi. Hun undersøger, hvilke perspektiver det har for brug af materialer, konstruktion – og dermed vores bygninger i fremtiden.

”Arkitektens digitale redskaber har skabt dybe ændringer i den måde, arkitekturen tænkes, formgives og bygges på. Og de nye digitale teknologier medfører, at viden og redskaber fra arkitektur, ingeniørvidenskab og fremstilling kan sammenholdes," siger Mette Ramsgaard. "Det giver os mulighed for at gentænke den fasedelte formgivningsproces og integrere simulering og digital fremstilling i processen”.

Fokus på materialer
Et centralt element i Mette Ramsgaards arbejde er forskningen i, hvordan de avancerede digitale designredskaber kan hjælpe til en bedre forståelse og udnyttelse af materialers evne til at bære eller indgå i sammenføjninger på.

”Hensigten er at udnytte materialernes egenskaber langt mere højspecifikt end i dag - for eksempel deres ”performative” evne til at strække eller bøje sig - men samtidig beholde formfriheden. Det vil give mulighed for at kunne bygge langt mere optimalt med materialer fremover”, siger Mette Ramsgaard.

Samtidig undersøger hun, hvordan arkitekter kan være med til at ”designe” nye materialer, som kan fremstilles direkte i forhold til en kendt brugssituation, og som kan reagere på ydre påvirkninger. Det har bl.a. ført til nye fibermaterialer med afsæt i traditionelle håndværk som strik og vævning. På den måde kan man optimere materialeforbruget i nye, lette og mere bæredygtige konstruktioner. 

Forskningen er baseret på designeksperimenter, hvor CITA bygger modeller og prototyper i 1:1 for at undersøge materialernes egenskaber, konstruktion og rumlige design. Det viser sig i en række forbløffende modeller af høj æstetisk kvalitet, der er blevet vist på flere internationale udstillinger og biennaler.

 

DevA