En ErhvervsPostdoc og to ErhvervsPhD’er til KADK

Dato
28.08.2017
Kategori
Samarbejde og erhverv

Hvordan kan vi optimere den arkitektfaglige rådgivning når almene boligområder skal udvikles? Hvordan bygger vi de bedste boliger til et stigende antal demente? Og hvordan kan vi sikre at det bliver helt naturligt at inddrage landskabet når man udvikler byggede rum? Det skal en ErhvervsPostdoc og to ErhvervsPhD-studerende på Institut for Bygningskunst, By og Landskab undersøge de næste tre år, med afsæt i bevillinger fra Innovationsfonden og i samarbejde med hhv. JJW ARKITEKTER, ZESO Architects og Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue.  

Vidensbasering af arkitektfaglige rådgivning i de tidlige faser af udviklingen af almene boligområder
Mange af Danmarks almennyttige boligområder blev etableret i efterkrigstiden og en del af disse boligområder står nu over for større renoverings- og udviklingsprocesser.

I ErhvervsPostdoc-projektet ’Vidensbasering af arkitektfaglige rådgivning i de tidlige faser af udviklingen af almene boligområder’ skal arkitekt Camilla Hedegaard Møller fokusere på, hvordan man kan udvikle mulighederne for arkitekters rådgivning i de tidlige faser af et udviklings- eller renoveringsprojekt på det almene boligområde. En arkitektfaglig rådgivning tidligt i en sådan proces betyder at den kan planlægges mere hensigtsmæssigt, og at man fx bedre kan adressere social, økonomisk og fysisk-miljømæssig bæredygtighed i samme proces.  

Arkitekt og ph.d. Camilla Hedegaard Møller arbejder sammen med JJW ARKITEKTER om projektet, der startede 1. august 2017.

JJW Arkitekter er totalrådgivere på renoveringen af Søndermarkens 434 almene boliger. FOTO: JJW Arkitekter.

Arkitektur og demens – fremtidssikrede modeller for plejebyggeri
I disse år sker der store forandringer i måden at forstå plejecentre på og dermed også i det grundlag, vi har for at planlægge, bygge og ombygge centrene. Samtidig er situationen den, at vi lever både lever længere og at flere mennesker oplever at få en plejekrævende demenssygdom. Dermed opstår der et behov for ny relevant viden om forholdet mellem det byggede miljø og trivsel for mennesker med demens – og et behov for at redefinere vores opfattelse af plejecenteret som samfundsmæssig institution, og sidste bolig i et livsforløb.

I ErhvervsPhD-projektet ’Arkitektur og demens – fremtidssikrede modeller for plejebyggeri’ skal arkitekt Louise Dedenroth skabe ny viden, der kan møde disse behov. Projektet skal belyse betydningen af de ændringer der allerede er i gang inden for plejebyggeri, og ud fra dette kortlægge mulighederne i forhold til fremtidigt plejebyggeri – og formidle den nye viden på en måde, så den kan bruges helt konkret af kommunerne, når de skal vurdere hvor og hvordan der skal udvikles fremtidssikrede demensvenlige boliger.  

Louise Dedenroth Høj skal arbejde sammen med ZESO Architects om projektet, der starter 1. september 2017.

model af De Hogeweyk Demenslandsby, Holland

Når byen skal tilpasses landskab og klima - Muligheder og metoder i planlægningspraksis
På grund af den globale opvarmning er klimaet under forandring, og vi oplever i stadigt stigende grad behovet for at værne os mod stormflod og øgede mængder af nedbør. Det hensigtsmæssige i at inddrage landskabsforhold i planlægning og design af vores byggede miljøer burde være indlysende, men faktum er at det stadig halter i praksis.

I ErhvervsPhD-projektet ’Når byen skal tilpasses landskab og klima - Muligheder og metoder i planlægningspraksis’ skal arkitekt Kristine Cecilie Holten-Andersen sætte fokus på, hvordan metoder og forståelsesrammer i en planlægningspraksis kan kvalificeres, så det bliver naturligt og selvfølgeligt at inddrage landskabelige forhold som aktør i byudviklingen, på lige fod med andre aktører.

Den viden som genereres i projektet skal bidrage til at give planlægningsaktører, politikere og interessenter i konkrete byudviklingsprocesser en fælles forståelsesramme omkring potentialerne i at inddrage landskabsforhold – og til at nedbryde eventuelle barrierer, som modvirker dette.

Kristine Holten-Andersen skal arbejde sammen med Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue om projektet, der starter 1. september.

Alle tre projekter er forankret på Institut for Bygningskunst, By og Landskab.

1/2
Ill. fra konkurrence om SPARK MarselisborgCentret - Udsnitsplan af sansehave. © Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue
Ill. fra konkurrence om SPARK MarselisborgCentret - Visualisering af park. © Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue

Vi bruger cookies

KADK bruger cookies til at skabe en bedre brugeroplevelse, til at interagere med sociale platforme og til anonymiseret statistik over trafikken på vores hjemmeside.

Cookies fra sociale medier gør det muligt for os at interagere med velkendte sociale mediers platforme og indhold. Formålet kan være statistik eller marketing.
Nødvendig for at afspille YouTube videoer
Statistik-cookies indsamler anonymiserede oplysninger, der hjælper KADK med at forstå hvordan de besøgende bruger vores hjemmeside, og med at gøre brugeroplevelsen så god som muligt.
Præference cookies gør det muligt for en hjemmeside at huske oplysninger, der ændrer den måde hjemmesiden ser ud eller opfører sig på. F.eks. dit foretrukne sprog, eller den region, du befinder dig i.
Bruges til grafiske elementers tilstand