Kontroller indeklimaet med planter

Dato
29.09.2017

På udstillingen 'Cirkulær økonomi i arkitektur og design' kan du bl.a. se projektet 'Biological Conditioning: Utilizing Microclimates of Epiphytic Growth'. Det er lavet af Johan Steenberg, kandidat fra programmet Architecture and Extreme Environments. Johan har udforsket om det er muligt at erstatte forurenende aircondition-anlæg med planter, når man vil skabe et behageligt indeklima. 

Projektet tager udgangspunkt i millionbyen Manaus, som ligger midt i den Brasilianske regnskov. På grund af sin beliggenhed og udformning skaber byen et ugunstigt mikroklima, hvor temperaturen er højere og luftfugtigheden lavere end i den omgivende regnskov.

Tilstanden forværres af de tusindvis af airconditionanlæg, der hver dag tændes for at nedbringe temperaturen i byens huse - de bruger enorme mængder strøm og udgør en sundhedsrisiko, fordi bakterier og svampe bosætter sig i deres filtre.

Johan Steenberg undersøger muligheden af at erstatte forurenende aircondition-anlæg med en plantebeklædt 'mur'.

Projektet udforsker, hvordan man ved at integrere planter i arkitektur, der samtidig fremmer planternes vækst, kan trække på naturens egne kølingsmekanismer og dermed skabe et gunstigt og behageligt indeklima – uden brug af strøm og miljøbelastende aircondition. 

Projektet stiller dermed spørgsmålstegn ved den traditionelle opfattelse af teknologi som en menne- skeskabt og kunstig ting samt undersøger, hvordan naturens systemer kan betragtes som en ‘naturlig teknologi’.

1/4
Regnskovens planter har potentiale som klimaregulerende kølemekanismer
Plantevæggen bygges op af keramisk elementer med indbygget ’overrisling’ til planterne
'Væggen' beklædt med planter, får temperaturen til at falde inde i huset
Et varmefølsomt kamera viser, at plantevæggen er markant koldere end mure og vinduer