FN-mål handler om mere og andet end grøn bæredygtighed

Dato
25.01.2017
Kategori
KADK Indblik

KADK lancerer en treårig satsning på FN’s mål for en bedre verden. På et internt kick off-arrangement hvor bl.a. FN's tidligere generalsekretær Mogens Lykketoft talte, blev det understreget, at de 17 mål handler om mere og andet end grøn bæredygtighed, og at de studerende kan se frem til tre studieår med stort individuelt spillerum i deres arbejde med dem.

KADK lancerede ved et Kick Off-arrangement onsdag, skolernes nye satsning på FN’s 17 verdensmål. Satsningen betyder, at studerende og medarbejdere de næste tre år vil fokusere deres arbejde mod FN-målene, og at KADK vil gå forrest i arbejdet for at udvikle nye produkter, løsninger og strategier, der kan understøtte FN’s ambition om en sundere, grønnere og mere lige verden.

“Det kan måske lyde som om, at vi med et nyt fokus på FN-målene, trækker et dogme ned over de studerende og deres arbejde. Men idéen er faktisk i vid udstrækning kommet fra de studerende selv”, siger rektor Lene Dammand Lund.

Projekter byder ind med løsninger og socialt ansvar
De sidste års afgangsudstillinger på KADK har i høj grad været kendetegnet ved projekter, der tager socialt ansvar og byder ind med løsninger på samfundsmæssige såvel som globale udfordringer. Og i et idékatalog udarbejdet af medarbejdere og studerende i efteråret 2015, blev der netop peget på FN-målene som et potentielt indsatsområde for KADK.

“Den idé har vi taget til os”, siger Lene Dammand Lund: “De unge generationer er født ind i en tid, hvor verdens udfordringer er deres udfordringer. De ved, at det er dem, der skal gå forrest og løfte opgaven. Det har de vist os gentagne gange med innovative, nyskabende og fremfor alt ansvarsfulde afgangsprojekter. Med vores nye fokus på verdensmålene og vores samarbejde med den bæredygtige tænketank Sustania, viser vi dem nu en vej, de kan gå for at målrette det arbejde og give det størst mulig gennemslagskraft ude i verden”.

Det vil blandt andet ske med etableringen af et nyt site, der skal fungere som en digital platform for videndeling og et nationalt såvel som internationalt udstillingsvindue for de studerendes projekter.

FN's Verdensmål giver kreativt spillerum
Samtidig er det i følge Lene Dammand Lund vigtigt at slå fast, at der indenfor de 17. verdensmål findes et væld af genstandsfelter, problematikker og perspektiver, man som design- og arkitektstuderende kan kaste sig over. De fleste forbinder FN’s Verdensmål med en målsætning om mere bæredygtighed og udbredelsen af en grønnere livsstil, men FN-målene rækker langt videre end det. De adresserer også emner som ligestilling, skolegang, uddannelse, juridisk uretfærdighed, fattigdom og ulighed.

Muligheden for at kaste sig over vidt forskellige emner inden for FN-regiet er derfor stor, og der sættes ingen grænser for, hvilke andre emner og genstandsfelter, den enkelte studerende kan vælge at perspektivere og relatere til FN-målene. Han eller hun kan for eksempel vælge at opfinde et helt nyt mål. Dermed er de studerendes individuelle spillerum intakt, og det skal det også være, mener Lene Dammand Lund:

“Vores fornemmeste opgave er, at uddanne professionelt kreative kandidater, der netop bidrager med en merværdi blandt andet på grund af deres unikke kunstneriske kompetencer. Vi hverken skal eller vil stække de fjer ved at indskrænke deres individuelle spillerum, men vi er forpligtede på at hjælpe dem til at sætte af under størst mulig bevågenhed, så omverden får øje på deres kompetencer, og på det de kan bidrage med.”

'Chemo to go' tackler verdensmål 
Et eksempel på et afgangsprojekt, der netop tackler et af verdensmålene uden specifikt at fokusere på hverken bæredygtighed eller grøn livsstil, er projektet “Chemo to go, please”.

FN-mål nummer 3 handler om, hvordan vi kan løfte vores alle sammens sundhed og helbred. Det mål adresserede designstuderende Rie Maktabi og Isabel Aagård med stor succes, da de satte sig for at videreudvikle en taske, der gør kemobehandling mobil og dermed løfter kræftramtes livskvalitet og trivsel.

Se en film om projektet her: 

Chemo to go