Første Danish Composite Award til arkitekt fra KADK

Dato
06.06.2017
Kategori
Forskning og innovation

ErhvervsPhD-studerende ved CITA, Vicki Thake, har som den første arkitekt nogensinde fået Plastindustriens Kompositsektions forsknings- og uddannelsespris, Danish Composite Award. Hun får prisen for sin forskning inden for fiberkompositter i arkitektur.

Danish Composite Award kan tildeles for projekter, hvor anvendelse af kompositmateriale indgår som et væsentligt element. Vicki Thake er netop ved at lægge sidste hånd på sit ErhvervsPhD-projekt om fiberkompositter – et projekt hun håber kommer til at forny vores byggetradition med et holistisk syn på fiberkompositter.

I projektet undersøger hun fiberforstærkede polymerkompositters materialesystem, dets fiberretninger og transparente egenskaber med fokus på fremtidens parcelhus, hvor tanken er at fiberkompositter skal indgå både som et dekorativt element, men også i selve konstruktionen, hvilket er noget helt nyt, og åbner for en række spændende muligheder i brugen af materialet.

"Det er min drøm, at i stedet for at tænke byggeriet som lag med mursten, isolering osv., så kan vi komprimere det hele i fiberkompositmaterialet, så vi kan blande teknologi i matrixen og væve teknologiske informative komponenter ind i komposittet," siger Vicki Thake.

1/6
Matrix
Tråd
Væv
Fibertråd - glas/kul/aramid
Fibertråd - glas
Fibertråd - glas

Muligheder for nutidigt byggeri
Klaus Kamper, som er formand for Plastindustriens Kompositsektion ser også mulighederne i projektet: ”Projektet har vist at anvendelsen af fiberforstærkede polymere kompositter er relevante i nutidigt byggeri og kan lede til nye innovative og socialt bæredygtige løsninger af høj arkitektonisk værdi.”

Vicki Thake er den første arkitekt der modtager Danish Composite Award, og er meget glad for prisen, som er en stor cadeau fra branchen:

”At modtage prisen betyder rigtig meget for med, det er en kæmpe medvind at få. Det betyder, at der i branchen er anerkendelse og forståelse for at man kan se materialet på en anden måde end den traditionelle, og det kan forhåbentligt også hjælpe til at bygningsindustrien er åben over for nye måder at bruge materialet på,” siger Vicki Thake.

Vicki Thake har gennem sit forskningsprojekt arbejdet tæt sammen med virksomheden Fiberline Composites og KHR Architecture, under vejledning af professor Jan Søndergaard. Projektet er forankret på KADK's Center for IT og Arkitektur (CITA).