Forskere fra Konservatorskolen genfinder 'uddøde' havslanger

Dato
27.03.2015
Kategori
Forskning og innovation

Forsker fra Kunstakademiers Konservatorskolen er med i fund af to nye havslangearter, som man ellers har regnet for uddøde siden 2001. Lektor Arne Redsted Rasmussen underviser og forsker på Konservatorskolens Naturhistorisk Linje og har tidligere stået bag flere havslange ”opdagelser”, som led i skolens naturhistoriske forskning.

”Folk synes havslanger lyder meget eksotisk, og rammerne for feltarbejdet bliver da nok heller ikke meget mere Indiana Jones- præget for dansk forskning”, forklarer fagleder Mikkel Scharff:

”Men det vi gør, er, at bidrage med nødvendig forskning og udvikling til støtte for den anvendte konservering og bevaring i Danmark samt på andre fagområder inden for kultur og natur- og kulturarv, hvor skolens forskning er relevant. Arnes feltarbejde indgår naturligt i den foskning og undervisning som er internationalt anerkendt”.

”Vi arbejder målrettet på at være en dynamisk medspiller ved bevaringen af den globale kulturarv, og det høster vi stor anerkendelse for internationalt inden for alle grene af konservatorfaget, som vi dækker med 5 konservatorprogrammer”.
Mikkel Scharff
Fagleder på Konservatorskolen

Forskning i feltet
Konservatorskolen har tidligere deltaget i Galathea-ekspeditioner fra Cape Town (Sydafrika) til Perth (Australien) og på togt 10 fra Sydney (Australien) til Honiara (Solomon-øerne). Her har vi indsamlet havslanger, havplanter og alger samt afprøvet nye konserveringsmetoder.

Hvorfor konservere?
”Når vi indsamler dyr og planter til forskningsbrug, er det meget vigtigt at udnytte vores viden om indsamlingsstedet og de indsamlede individer. For at vi kan bevare de indsamlede dyr og planter er det nødvendigt at konservere dem med forskellige stoffer, så de ikke rådner eller på anden vis bliver nedbrudt”, fortæller Arne Redsted Rasmussen.

Det nye fund er sket 600 kilometer ud for Australiens nordvestlige kyst ved revet Ashmore Reef. Revet har haft den uofficelle titel som 'havslangernes hovedstad', da revet gennem historien har været kendt for sit store antal havslanger. Her har Arne Redsted rasmussen i samarbejde med australske forskere netop genfundet en hel bestand af de to havslangearter - den kortnæsede havslange (Aipysurus apraefrontalis) og den bladskællede havslange (Aipysurus foliosquamaI) – på den nordaustralske kyst.

»Man har altid troet, at disse arter kun levede i området ved Ashmore Reef. Men at vi nu har fundet populationer af disse slanger 35 timers sejlads fra der, hvor vi troede, de holdt til – det bliver man glad af. Det betyder, at vi så at sige har genfundet en uddød art,« siger Arne Redsted Rasmussen.

Det nye fund er publiceret i det videnskabelige tidsskrift PLOS One. Og dermed bidrager Konservatorskolen til udviklingen af internationalt anerkendt forskning.