Genbrugsglas med æstetisk potentiale

Dato
27.10.2017

På udstillingen 'Cirkulær økonomi i arkitektur og design' kan du bl.a. se projektet 'Composition # Devitrification'. Det er skabt af Maria Sparre Petersen, studielektor ved institut for Bygningskunst og Design. I projektet undersøger Maria Sparre Petersen hvordan man kan arbejde kunstnerisk med genbrugsglas, et materiale som allerede indgår i et veletableret recirkuleringssystem.
En særlig egenskab ved glas er, at det kan genbruges uendeligt uden tab af kvalitet. Denne egenskab bliver udnyttet i dette projekt, hvor genanvendt emballage-glas anvendes til fremstilling af artefakter, som kan recirkuleres igen i slutningen af deres livscyklus i overensstemmelse med principperne for cirkulær økonomi. Artefakterne skal ikke forstås som endelige værker, men som undersøgelser af, hvordan det at arbejde med genbrugsemballage-glas kan udvide æstetiske og kunstneriske mulighedsrum.

Der findes mange forskellige typer glas. Til fremstilling af emballage, bruger man soda-kalk-glas som har været anvendt til seriefremstilling af produkter i århundreder. Recirkuleringen af denne type glas er sat i system, så ca. 85 % af alt emballage-glas på det danske marked i dag bliver genanvendt. 

De fleste kunsthåndværkere og glasdesignere i Skandinavien arbejder i dag primært med barium-krystal, som ikke kan genbruges i det etablerede recirkuleringssystem. Hvis barium-glasset alligevel havner i det etablerede recirkuleringssystem, kan det ødelægge store mængder emballage-glas, fordi de to glastyper udvider sig forskelligt.

Projektet er derfor et bud på hvordan man kan erstatte en ucirkulær kunstnerisk praksis med en cirkulær, blot ved at skifte barium-glas ud med soda-kalk-glas. Dermed udnytter man muligheden for at koble sig til den allerede eksisterende velfungerende praksis for genanvendelse af emballage-glas.

 

1/4
Artefakt i genbrugsglas
Artefakt i genbrugsglas, detalje
Artefakt i genbrugsglas
Artefakt i genbrugsglas, detalje