Hæderspriser til innovative designere fra KADK

Dato
25.11.2016
Kategori
Uddannelse og studieliv

Tre designere fra Kunstakademiets Designskole har fået 15. Juni Fondens hæderspris på 40.000 kr. for deres afgangsprojekter. De glade vindere modtog deres priser ved et festligt arrangement på Designmuseum Danmark.

En fornyer af en unik tradition
Mia Maya Christophersen er kandidat i keramisk design fra Designskolens vinterafgang 2016. Hun modtog 15. Juni Fondens hæderspris for sit afgangsprojekt ”Unika på samlebånd”, hvor hun i samarbejde med Royal Copenhagen undersøgte de keramiske materialers muligheder og hvordan man kan kombinere et traditionelt håndværk med en industriel produktion.

Med afsæt i Royal Copenhagens eksisterende serier af porcelæn skabte hun en række moderne, klassiske tallerkener, fade og skåle, som bevarede det autentiske og unikke i Royal Copenhagens produkter, og samtidig fornyede den traditionsbårne keramik med innovative designforslag.

Mias fortolkning af en moderne, unik tallerken
Med Royal Copenhagens klassiske Mussel-stel

Bedømmelsesudvalget begrundede bl.a. valget af Mias afgangsprojekt med følgende ord:
 
”Systematik, metodisk tilgang og erfaring med materialet, med klassiske teknikker og eksperimenterende tiltag, danner baggrund for disse produkter der ligger sig i sporet af traditionen for håndværk, autenticitet og kvalitet der har båret Royal Copenhagen. … Mias produkt har stort potentiale og så er det eksemplarisk for det gode samarbejde mellem industri og designer.”

Med brugerne i centrum
Isabel Aagaard og Rie Maktabi er begge kandidater i Co-Design fra Designskolens sommerafgang 2016. De fik hædersprisen for deres fælles afgangsprojekt ”Chemo to go, please!”, hvor de i tæt samarbejde med Rigshospitalet og Odense Universitets Hospital lavede en patienthjemmeside, et behandlingskit og en designguide til behandlingsrum  – alt sammen med det formål at gøre tilværelsen for leukæmipatienter bedre og mere tålelig.

Projektet tog udgangspunkt i et relativt nyt koncept på de danske sygehuse, hvor man lader patienter være i behandling hjemme hos sig selv – det giver patienterne mere ansvar for egen behandling, samtidig med at de får bedre rammer for at komme sig oven på deres sygdom. 

”Chemo to go, please!” er et forbilledligt eksempel på gennemtænkt velfærdsdesign og en forbilledlig designproces, hvor Rie og Isabel inddrog patienter, pårørende og sygehuspersonale i udarbejdelsen af de endelige produkter. Projektet indgår nu i Dansk Design Centers platform DesignSundhed. 

Workshop med stakeholders
Tasken til transportabel kemobehandling
Behandlings-kit

Bedømmelsesudvalget sagde bl.a. følgende om valget af ”Chemo to go, please!”:

”… Det er codesign og velfærdsdesign, når det er bedst, og ’Chemo to go, please!’ er eksemplarisk, når det kommer til innovation og inspiration inden for sundhedssektoren.

De to designere udtaler, at: ”Et offentligt hospital er som at gå ind i en slikbutik: For hvert skridt ser vi muligheder for forbedringer”. På den baggrund er der jo uanede potentialer for fantastiske codesign-løsninger, der kan imødekomme sundhedsvæsnets kæmpe udfordringer. Og det har relevans for alle – såvel nationalt som internationalt. ’Chemo to go, please!’ viser vejen. ”