Har du en censor i maven?

Dato
15.11.2017
Kategori
Uddannelse og studieliv

Kom tæt på de kommende arkitekter, designere og konservatorer: KADK, Arkitektskolen Aarhus og Designskolen Kolding søger eksterne censorer til vores fælles eksterne censorkorps. 

Vi søger eksterne censorer til vores fælles censorkorps for perioden 1. oktober 2018 - 30. september 2022. 

Som censor skal du sørge for:  

  • at kravene til indholdet af uddannelsens prøver er i overensstemmelse med de mål og øvrige krav, som er fastsat for uddannelsen
  • at prøverne gennemføres i overensstemmelse med gældende regler
  • at de studerende får en ensartet og retfærdig behandling, og at deres præstationer får en pålidelig bedømmelse, der er i overensstemmelse med reglerne for karaktergivning.

Hvad enten du allerede er censor og gerne vil fortsætte, eller du kunne tænke dig at blive censor, skal du udfylde ansøgningsskemaet via linket her:

Ansøgningsfrist - NB! ny dato
Der er frist for ansøgninger den 20. december 2017 kl. 12.00.

Censorformandskabet vurderer alle ansøgningerne efter ansøgningsfristen. Du kan forvente svar på din ansøgning i juni 2018.