Industriel arkitektur ud fra bæredygtige principper

Dato
01.12.2017

På udstillingen ’Cirkulær økonomi i arkitektur og design’ kan du bl.a. se projektet ’Tektoniske strategier for cirkulær tænkning i industriel arkitektur’. Bag projektet står KADK’s Center for Industriel Arkitektur (CINARK), som fokuserer teoretisk og helt konkret på de principper man som arkitekt bør følge, hvis man vil bygge bæredygtig industriel arkitektur. 

Et centralt element i CINARKs forskning og arbejde er, at indkredse og udvikle de særlige begreber, egenskaber, metod­er, processer og produkter, der definerer en bæredygtig industriel arkitektur. 

Projektet på udstillingen diskuterer, hvordan arkitekter kan medvirke til at skabe balance i menneskets brug af klodens ressourcer: Hvilke principper og strategier skal man følge som arkitekt, hvis man har en ambition om at bygge bæredygtigt?  Det tager afsæt i CINARKs forskning inden for feltet, og består af et fælles manifest for fremtidens cirkulære industrielle arkitektur, af tre vægfragmenter som er udviklet ud fra principperne i manifestet dels og af tre foldere som beskriver hver vægs særlige egenskaber. 

Vægfragmentets kerne bygges op i tegl
...eller halm... eller træ

Den arkitektoniske opgave består i at reducere materialeforbruget i fremtidens bygninger og sikre genbrug og recirkulering af de forankrede ressourcer uden at gå på kompromis med brugernes trivsel og hensyn til miljøet.  

Projektet undersøger hvordan fremtidens byggeri kan tænkes i forhold til dette og hvordan bygningsers CO2-aftryk kan mindskes. De tre udstillede vægfragmenter forholder sig konkret til Ellen MacArthurs cirkulære principper, og giver et dogmatisk bud på en vej at gå: Man kan fx bygge i halm som har et meget lille CO2-aftryk og høj isoleringsevne.   

1/7
Vægfragmenterne bygges op
Halm efterlader et meget lille CO2-aftryk og har en høj isoleringsevne