Interessen for KADK’s satsning på FN’s verdensmål vokser

Dato
27.06.2017
Kategori
Samarbejde og erhverv

KADK’s fokus på de 17 verdensmål har vakt interesse og tiltrukket nye samarbejdspartnere. Arkitekter og designere har kompetencerne til at skabe fornyelse og forandring. Derfor valgte KADK i sommeren 2016 at dedikere tre akademiske år til udvikling af innovative produkter, løsninger og strategier, der kan understøtte FN’s verdensmål for en grønnere og mere bæredygtig verden.

Det er der flere, der synes, er en rigtig god idé. Så god, at de gerne vil være en del af projektet. Siden KADK lancerede den treårige satsning, er der kommet adskillige henvendelser fra interessenter, virksomheder og organisationer, der ønsker at indgå i et samarbejde omkring skolens arbejde med FN-målene.

”Vi har oplevet en overvældende interesse, og det er vi selvfølgelig rigtig glade for. Det vidner om, at der i omverdenen findes både forståelse for og tro på, at arkitektur og design har et stort potentiale for at skabe positiv udvikling og forandring. Og at det er et potentiale, man ønsker at investere kræfter i og støtte op om”, siger rektor Lene Dammand Lund.

Sammen kan vi løfte mere
Lene Dammand Lund understreger samtidig, at samarbejdet med eksterne aktører er helt afgørende for projektets succes: 

”Vi har sat os et meget ambitiøst mål – et mål vi udmærket er klar over, at vi ikke kan nå alene. Vores arbejde med FN-målene har derfor helt fra starten været lagt an på, at det skulle funderes i et solidt samarbejde med eksterne aktører – virksomheder, organisationer – på tværs af faggrænser og discipliner. Det ser ud til at lykkes, og det er meget glædeligt.” 

FN-museum og bæredygtighedspris på vej
Blandt nye samarbejdspartnere og interessenter er blandt andet: Goodwings, FN-byen, AI a/s Arkitekter og Ingeniører, Unleash, UN Live Museum, DAC og the The Bridge.

Flere af samarbejdsaftalerne er allerede begyndt at tage form: Kandidatstuderende fra Institut for Bygningskunst og Kulturs kandidatprogram 'Kulturarv, Transformation og Restaurering' har indgået et samarbejde med UN-Live museum om en transformation af Svanemølleværket på Østerbro i København, der skal genopstå som et regulært FN-museum.

Og sammen med AI a/s Arkitekter og Ingeniører arbejder KADK på lanceringen af en bæredygtighedspris for arkitekter, der skal sætte fokus på tiltag inden for bæredygtigt byggeri og byudvikling.