KADK eksporterer know-how til Japan

Dato
20.10.2016
Kategori
Samarbejde og erhverv

Lektor ved Arkitektskolen René Kural, har fået et gæsteprofessorat ved det prestigefulde Tokyo Institute of Technology. Efterårssemesteret skal bruges på at lære et hold studerende at se den stigende mængde japanske seniorer som en ressource, og at indrette bymiljøet så det i større grad tilgodeser og understøtter de ældres behov.

Nye tal viser at 26,7 % af den japanske befolkning er over 65 år, og det tal er støt stigende: I 2060 vil 40 % af den japanske befolkning vil være 65+ og langt de fleste vil bo i byerne. Dermed bliver behovet for at forme byerne efter denne befolkningsgruppes behov mere og mere present – og det samme gør behovet for at bruge seniorerne som et fleksibelt aktiv i samfundet. Det er baggrunden for René Kurals gæsteprofessorat ved det anerkendte Tokyo Institute of Technology. 

Som formand for det tværgående forskningsnetværk APEN, der fokuserer på sundhedsfremmende bymiljøer, har René Kural en solid bagage at trække på, når han underviser et hold bestående af 26 japanske arkitektstuderende.

René Kural underviser et hold på 26 studerende på Tokyo Institute of Technology.

De ældre medborgere er en ressource
Med workshoppen ‘Shaping activity- and health-enhancing Physical Environments for seniors’ skal René Kural få de studerende til at se den voksende gruppe af ældre medborgere som en ressource frem for en økonomisk byrde. Holdet skal arbejde med design og arkitektur som elementer, der både kan bidrage til bedre fysisk og psykisk helbred for den enkelte ældre borger, og samtidig kan øge fysisk aktivitet og social interaktion i det offentlige rum.

”Det er superspændende at få lov til at undervise japanerne i noget af det, vi er rigtig dygtige til på Arkitektskolen,” siger René Kural. ”Vi har jo beskæftiget os med byrums indvirkning på fysisk aktivitet og folkesundhed i mange år, og kan virkelig se at det er noget resten af verden nu for alvor har fået øjnene op for. Det giver en oplagt mulighed for at eksportere vores know-how – og for at skabe synergi med andre, hvis livsbetingelser og udvikling til en vis grad kan sammenlignes med vores.”

Gæsteprofessoratet løber i efterårssemesteret 2016.