KADK får bevilling fra Realdania til internationalt netværk om byrum og fysisk aktivitet

Dato
19.01.2016
Kategori
Samarbejde og erhverv

KADK står i spidsen for et nyt internationalt netværk om fysisk aktivitet, sundhed og byrum. Realdania har bevilget 880.000 kr. til netværket, der består af forskningsinstitutioner fra Danmark, Sverige, Finland og Italien. René Kural fra KADK bliver daglig leder.

Fokus på sundhed i hverdagen

Hvordan kan byrum fremme menneskers lyst til og mulighed for at bevæge sig? Og hvordan kan byrummene afhjælpe sundhedsproblemer som fx overvægt og diabetes blandt socialt udsatte befolkningsgrupper?

Forholdet mellem byrum og folkesundhed er i fokus, når lektor René Kural fra KADK i samarbejde med syv andre danske og internationale forskningsinstitutioner opstarter netværket ”Aktivitets- og sundhedsfremmende fysiske miljøer”.

Netværket har lige fået en bevilling på 880.000 kr. af Realdania til at samle og formidle viden om aktivitets- og sundhedsfremmende fysiske miljøer. Lektor René Kural fra KADK bliver daglig leder af netværket, der består af forskere fra Danmark, Sverige, Finland og Italien.

René Kural siger:

”Med etableringen af netværket er tilgangen, at aktivitets- og sundhedsfremmende fysiske miljøer ikke kun handler om at forebygge livsstilssygdomme, men tilgangen er også at fremme det gode, hele liv. Netværket tager afsæt i WHOs forståelse af, at sundhed skabes og vedligeholdes i vore dagligdags miljøer. WHO formulerer i ”The Ottawa Charter for Health Promotion”, at sundhed bliver skabt og levet af mennesker i deres hverdagsmiljøer, hvor de lærer, arbejder, leger og elsker”.

Programchef Per Schulze fra Realdania ser frem til det nye netværk:

”Jeg glæder mig over, at vi med netværket får meget mere viden om forholdet mellem byudvikling, bevægelse og folkesundhed. Over det seneste årti har vi i Danmark oplevet, hvad man nærmest kan beskrive som et paradigmeskifte i byudviklingen i retning af at skabe mere plads til bevægelse. Men vi har ikke haft et internationalt forum, hvor vi har kunnet diskutere resultaterne og de faglige udfordringer. Det har vi nu, og det bliver meget spændende at følge”.

Tværfaglig forskning

Rene Kural forventer, at netværket vil medføre nye forskningsmæssige perspektiver, fordi deltagere anvender forskellige metoder inden for arkitektonisk byplanlægning, humaniora og samfundsvidenskab. Netværket kan derfor danne en platform for diskussion af tværgående forskningsemner -og metoder, som også kan bidrage til forbedring af de forskellige uddannelser på området og praktiserende fagfolk.

”Aktivitets- og sundhedsfremmende fysiske miljøer” varer i fire år, og vil i løbet af perioden bl.a. afholde konferencer med internationale key note speakers, symposier, seminarer for arkitekter, m.v. Hensigten er at skabe grobund for øget forskningssamarbejde og samtidig påvirke fremtidens planlægning af de fysiske omgivelser. Netværket vil afholde sin første konference i august 2016 med internationalt anerkendte forskere fra USA og Europa.

Om deltagerne

Netværket består af:

Professor Bent Egberg Mikkelsen (Aalborg Universitet), der er en af de førende forskere i verden indenfor måltidsvidenskab, folkesundhed, ernæring og det urbane rum.

Lektor Jens Troelsen (Syddansk Universitet), der er leder af forskningsenheden Active Living og teamleder i Center for Interventionsforskning - forskning i sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse.

Lektor Astrid Pernille Jespersen (Københavns Universitet) fra Copenhagen Center for Health Research in the Humanities (CoRe), som arbejder med hverdagsliv og sundhed og forsker i bl.a. fedme og aldring.

Lektor Karin Book (Malmö Högskola, Sverige). Book arbejder med forskning, undersøgelser og undervisning først og fremmest vedrørende fritid og sport i den fysiske planlægning, facilitetsudvikling, udvikling af tendenser og strategier for fritid og sport, byudvikling, osv.

Professor Kimmo Suomi (University of Jyväskylä, Finland), der har en enestående position med over 25 års erfaring inden for byplanlægning i almindelighed og især aktiv og involverende planlægning af sports infrastruktur.

Professor Romeo Farinella (University of Ferrara, Italien), der er arkitekt og byplanlægger. Hans seneste forskning The Active City. Sharing Public Spaces and Enhancing Physical Activity omhandler by- og landskabsplanlægning med fokus rettet på fysisk aktivitet.

Adjunkt Antonio Borgogni (University of Cassino and Southern Lazio, Italien) ser i sin forskning på forholdet mellem kroppen og byen gennem teorier om kroppen som billede på kvaliteten af bylivet.

Lektor René Kural (Det Kongelige Danske Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering), bliver daglig leder af netværket. Renés rolle i netværket bliver herudover at levere viden om aktivitetsfremmende arkitektur, rum og byplanlægning.

Herudover vil nuværende og kommende ph.d.-studerende og postdocer fra universiteterne bidrage til netværkets perspektivering. 

For yderligere oplysninger kontakt

Lektor René Kural, KADK

Programchef Per Schulze, Realdania