KADK indkalder kandidater til prækvalificering af ph.d.-projekter

Dato
17.03.2014
Kategori
Forskning og innovation

KADK indkalder ansøgninger inden for institutionens fagområder til prækvalificering i forbindelse med Det Frie Forskningsråds (DFF’s) opslag om ph.d.-stipendier på andre offentlige forskningsinstitutioner end universiteterne.

Se DFF’s fulde opslag her:

http://fivu.dk/forskning-og-innovation/tilskud-til-forskning-og-innovation/hvad-kan-man-soge-tilskud-til/forskeruddannelse-uden-for-universiteterne-ph-d

KADK kan i alt give tilsagn om at være værtsinstitution for tre ph.d.-ansøgninger til DFF.

Ansøgningen
Ansøgningen til KADK skal indeholde følgende bilag i pdf-format:

- Projektbeskrivelse på max fem normalsider
- CV på max to sider
- Eksamensbevis og komplet karakterudskrift med hele studieforløb fra bachelor- og kandidatuddannelsen
- Eventuel specialeudtalelse, afgangsudtalelse eller andet tilsvarende
- Ønsket hovedvejleder ved KADK og vedkommendes CV
- Udkast til budget
- Eventuel publikationsliste og/eller portfolio

Projektbeskrivelsen skal følge de retningslinjer der er angivet i DFF’s opslag afsnit 3.3, herunder bl.a. angive projektets formål, problemformulering og eventuelle hypoteser, videnskabelig og samfundsmæssige perspektiver og relevans samt redegøre for projektets teoretiske grundlag, centrale begreber og status over foreliggende viden på området (state-of-the-art).

Se http://fivu.dk/forskning-og-innovation/tilskud-til-forskning-og-innovation/opslag/2013/filer-tilopslag/dk_dff_opslag_e2013_f2014-ydun.pdf for nærmere detaljer og krav til projektbeskrivelsen og ansøgningen generelt.

Ansøgningsfrist
Ansøgningen indsendes på dansk eller engelsk i pdf-format til KADK’s forskningsadministration: ditte.dahl@kadk.dk senest d. 1. april 2014 kl. 12.00.

Spørgsmål til opslaget herunder budget kan ligeledes rettes til Ditte Dahl på ditte.dahl@kadk.dk eller tlf.: 4170 1532

Vi bruger cookies

KADK bruger cookies til at skabe en bedre brugeroplevelse, til at interagere med sociale platforme og til anonymiseret statistik over trafikken på vores hjemmeside.

Cookies fra sociale medier gør det muligt for os at interagere med velkendte sociale mediers platforme og indhold. Formålet kan være statistik eller marketing.
Nødvendig for at afspille YouTube videoer
Statistik-cookies indsamler anonymiserede oplysninger, der hjælper KADK med at forstå hvordan de besøgende bruger vores hjemmeside, og med at gøre brugeroplevelsen så god som muligt.
Præference cookies gør det muligt for en hjemmeside at huske oplysninger, der ændrer den måde hjemmesiden ser ud eller opfører sig på. F.eks. dit foretrukne sprog, eller den region, du befinder dig i.
Bruges til grafiske elementers tilstand