KADK lancerer ny kandidatuddannelse for bygningskonstruktører

Dato
07.01.2020
Kategori
Uddannelse og studieliv

Fra september 2021 kan bygningskonstruktører tage en toårig kandidatuddannelse i arkitekturens teknologi på KADK.

På finansloven er der afsat bevilling til en ny forsknings- og praksisbaseret kandidatuddannelse, som skal styrke bygningskonstruktørernes arbejde med at forbinde arkitektoniske ambitioner, procesforståelse, værdiskabelse, bæredygtige løsninger og bygbarhed. 

”Ved at oprette kandidatuddannelsen for bygningskonstruktører i et tværfagligt miljø på KADK ønsker vi at styrke samarbejdet mellem arkitekter og bygningskonstruktører. Med kandidaterne fra den nye uddannelse får byggebranchen en større byggeteknisk viden ind tidligere i processen, og det vil betyde, at den arkitektoniske kvalitet højnes”, siger rektor Lene Dammand Lund. 

”For KADK er den nye uddannelse et skridt i retning af mere samarbejde og flere partnerskaber på tværs af fag og discipliner, hvilket er afgørende for en uddannelsesinstitution, der gerne vil være en aktiv medspiller i forhold til arbejdsmarkedet. Derfor er vi meget glade for bevillingen i finansloven og den politiske opbakning til initiativet”, siger hun. 

Samarbejde og forståelse giver økonomisk gevinst i byggeriet
Behovet for en ny uddannelse understreges i en analyse fra Teknologisk Institut blandt 40 ingeniør-, arkitekt- og entreprenørvirksomheder. Analysen viser, at der særligt i den tidlige formgivningsfase er behov for bygningskonstruktører der kan bidrage med udvikling af bæredygtige byggetekniske løsninger i tæt dialog med den arkitektoniske proces. 

Den toårige overbygningsuddannelse giver titlen Kandidat i Arkitekturens teknologi. Hver årgang bliver på 25 studerende, og uddannelsen forventes at starte i september 2021. 

Flere undersøgelser har peget på, at der er store økonomiske gevinster at hente ved et stærkere samarbejde og bedre indbyrdes forståelse i byggeriets leveranceteam.

Øget kompleksitet fordrer nye løsninger
Der er i dag mere end 12.000 aktive bygningskonstruktører, hvoraf ca. 1.800 er ansat i arkitektvirksomheder. Tidligere har det ikke været muligt at for bygningskonstruktører at tage en kandidatoverbygning med fokus på arkitektonisk teknologi. 

”Det er en fordel, at alle i byggeriets værdikæde er så godt uddannet som muligt. Vi har i Danmark et meget højt byggeteknisk niveau, men byggeri bliver stadig mere komplekst – eksempelvis betyder vores ønske om bæredygtighed, at vi skal finde på nye tekniske og håndværksmæssige løsninger. Hvordan det kan gøres til glæde for bygherrerne, skal bygningskonstruktører med speciale i arkitekturens teknologi være med til at finde ud af”, siger Jakob Brandtberg Knudsen, fagleder på Arkitektskolen.