KADK og Arkitektens Forlag i nyt samarbejde om faglig formidling

Dato
15.01.2020
Kategori
Samarbejde og erhverv

I 2020 indleder KADK og Arkitektens Forlag et samarbejde om formidling af skolens strategiske arbejde med kunstnerisk udvikling, klimaforandringer og FN’s verdensmål. 

Samarbejdet mellem KADK og Arkitektens Forlag skal styrke formidlingen af KADK’s forskning og kunstneriske udviklingsvirksomhed, og være
med til at løfte KADK’s forskning i sociale og klimamæssige dagsordener ud i verden.

På KADK har forskere, undervisere og studerende gennem flere år arbejdet med FN’s verdensmål som fokusområde, og er drivende på et paradigmeskifte
i arkitekturfaget, hvor markante sociale dagsordner og omfattende samfunds- og miljøudfordringer i stadigt højere grad udfordrer og påvirker den opgave,
arkitekter, designere og byudviklere forventes at løse. Det påtrængende behov for ressourceminimering, cirkulær økonomi, transformation af den eksisterende
bygningsmasse og nye bosætningsformer ændrer faget udefra - og indefra. 

En platform for faglig udveksling 
Her bliver samarbejdet med Arkitektens Forlag en vigtig platform for erfaringsudveksling og videndeling blandt professionelle aktører i Danmark, såvel som i udlandet.

Samarbejdet udmøntes i en bogserie, der henvender sig til et globalt fagligt miljø, og første bog i serien udkommer i sommeren 2020. Den fokuserer på det metodiske og analytiske arbejde, som lektor ved KADK David Garcia og kandidatprogrammet ’Architecture and Extreme Environments’ repræsenterer.

Verden skal udfordres og forandres
"Det nye samarbejde mellem KADK og Arkitektskolens Forlag giver rigtig god mening," siger fagleder for Arkitektskolen Jakob Brandtberg. ” Vi har en række meget dygtige medarbejdere som uddanner og forsker inden for arkitektur på højeste internationale niveau og bidrager med nye kunstneriske og kreative bud på svære samfundsmæssige udfordringer. Den viden skal vi dele og diskutere med resten af verden. Vi vil gerne sætte os selv på spil - vi vil udfordre vanetænkning både i verdenen omkring os og hos os selv. " 

Der er også stor tilfredshed med samarbejdet på forlaget. “For Arkitektens Forlag er det en kerneopgave, at bidrage til at formidle KADK’s forskningsarbejde til et dansk og internationalt publikum," siger Kristoffer Lindhardt Weiss, direktør for Arkitektens Forlag." Den brede faglige formidling på højeste niveau er en del af forlagets DNA. Det er en stor fornøjelse at blive en del af Arkitektskolens vigtige arbejde med at forstå og forandre verden gennem forskning i arkitektur, design og urbanisme."