KADK og DTU styrker fremtidens genbygningsstrategier

Dato
18.02.2015
Kategori
Forskning og innovation

Et nyt samarbejde mellem KADK og DTU ruster fremtidens arkitekter og ingeniører til at genanvende materialer i byggeriet og bidrage til at sikre naturens økosystemer. Uddannelses- programmet Bosætning, Tektonik og Økologi har de seneste måneder kørt et samarbejde med DTU, der både trækker internationale kræfter til KADK og styrker de studerendes tværfaglige kompetencer. Rammen for samarbejdet er fremtidens genbygningsstrategier og tankegangen om byers og bygningers ’stofskifte’.'

Fremlæggelse af projektet Tap H1 i Carlsberg Byen – Boliger, udstillinger og det store rum i byen

Økologisk perspektiv på københavnske bygninger
I en tid med stigende behov for genanvendelse af verdens ressourcer har programmet Bosætning, Tektonik og Økologi etableret et samarbejde med DTU om at ruste fremtidens arkitekter og ingeniører til at kunne tænke helhedsorienteret på tværs af bygningers levetid, når det handler om genanvendelse af byggematerialer. Under overskriften; Stofskifte og genbygningsstrategier har de arkitektstuderende først arbejdet med at kortlægge københavnske bygningers ’stofskifte’, dvs. som levende organismer, der løbende optager og afgiver materialer og ressourcer. Og i samarbejdet mellem KADK og DTU som er kørt under titlen; ’Measurement & Meaning’, har man taget skridtet videre til at se den enkelte bygnings stofskifte ud fra et økologisk perspektiv ved fx at undersøge optimeringer i forhold til dagslys eller analyseret materialers livcyklus.

Målet er at ruste de kommende arkitekter og ingeniører til at kunne samarbejde med afsæt i hinandens forskellige faglige kompetencer og dernæst at bidrage til nytænkning af byggebranchens måder at genanvende materialer.  På den måde vil byggebranchen i fremtiden bedre være med til at sikre naturens økosystemer og samtidig have en forståelse af nye såvel som traditionelle byggekulturer.

Internationale kræfter med fra starten
Som led i et længere udvekslingsforløb havde programmet allerede i efteråret 2014 besøg af to VELUX gæsteprofessorer David Leatherbarrow fra PennDesign og Ali Malkawi fra Harvard University Graduate School of Design. De er hver især eksperter indenfor henholdsvis arkitekturteori med fokus på fænomenologi og semantik, og bygningers performative egenskaber og simulering af disse.

De to professorer har bl.a. været med til at formulere temaet ’Measurement & Meaning’ og har holdt et par projektseminarer, hvor de studerende bl.a. har skulle redegøre for, hvilke byggematerialer der bliver genanvendt efter fx bygningsnedrivning. De to professorer er specielt interesserede i Danmark, hvor de efter mange besøg kan se nogle særlige forhold være til stede for at skabe arkitektur af høj kvalitet, der tager hensyn til miljøet og naturressourcer og som har afsæt i en tydelig byggekultur. Leatherbarrow og Malkawi kommer på besøg igen i foråret 2015 for at se og diskutere resultaterne af de studerende arbejder. 

Metoder til klog genanvendelse
De studerende fra KADK og DTU har netop afsluttet deres projektsamarbejder med en præsentation af det færdige arbejde. Professor Anne Beim, der er en af hovedkræfterne bag samarbejdet, siger: ”Det har været en stor glæde at se, hvor direkte og dygtigt de forskellige arkitekt- og ingeniørfaglige kompetencer har kunnet spille sammen trods deres tydelige forskellighed. Der har været en åbenhed, samarbejdsvillighed og nysgerrighed på hinandens viden og anderledes måder at arbejde på. Det handler om at opbygge en faglig forståelse for henholdsvis arkitektens og ingeniørens særlige bidrag til processerne og projekterne og hvordan de er indbyrdes afhængige.”

De studerende har gennem samarbejdet styrket forståelsen af brugen af forskellige kvantitative metoder til udvikling eller optimering af designløsninger, ligesom integration af forskellige beregningsmetoder i designprocessen har været et centralt omdrejningspunkt.

Samarbejdet fortsætter i forårssemesteret 2015 og bliver afsluttet med en publikation og en udstilling i maj 2015.

Se en projektcase: Tap H1 i Carlsberg Byen
Se en af projektgruppernes færdige arbejde. Dette projekt tager udgangspunkt i den gamle tappehal Tap H1 i Carlsberg Byen.

Samarbejdspartnere

  • Professor Ali Malkawi er leder af det nyåbnede The Harvard Center for Green Buildings and Cities.
    http://www.harvardcgbc.org
  • Professor David Leatherbarrow er leder af ph.d.-programmet på PennDesign (University of Pennsylvania School of Design)   
  • Peter Andreas Sattrup er lektor på DTU Byg

Vi bruger cookies

KADK bruger cookies til at skabe en bedre brugeroplevelse, til at interagere med sociale platforme og til anonymiseret statistik over trafikken på vores hjemmeside.

Cookies fra sociale medier gør det muligt for os at interagere med velkendte sociale mediers platforme og indhold. Formålet kan være statistik eller marketing.
Nødvendig for at afspille YouTube videoer
Statistik-cookies indsamler anonymiserede oplysninger, der hjælper KADK med at forstå hvordan de besøgende bruger vores hjemmeside, og med at gøre brugeroplevelsen så god som muligt.
Præference cookies gør det muligt for en hjemmeside at huske oplysninger, der ændrer den måde hjemmesiden ser ud eller opfører sig på. F.eks. dit foretrukne sprog, eller den region, du befinder dig i.
Bruges til grafiske elementers tilstand