KADK opgraderer uddannelse i kunsthåndværk på Bornholm

Dato
27.09.2016

KADK ønsker i de kommende år at opgradere glas- og keramik-uddannelsen på Bornholm og vil gerne dermed bidrage endnu stærkere til øens kreative erhverv. Det sker på et tidspunkt, hvor KADK’s arkitekt- og designuddannelser i København gennemgår en stor dimensionering. 

”Det kreative erhverv er inde i et vækstboom på Bornholm lige nu, og det vil vi naturligvis gerne være med til at føde ind i”, siger rektor Lene Dammand Lund fra KADK. 

KADK, hvis hovedadresse er på Holmen i København, står over for en stor dimensionering på arkitekt- og designuddannelserne. Men fremfor også at spare på KADK’s kunsthåndværker-uddannelse i Nexø på Bornholm, ønsker skolens ledelse at styrke øens stærke, internationalt orienterede glas- og keramik-miljø. Det fremgår af den handlingsplan, som KADKs øverste ledelse har fremlagt i dag. 

”Uddannelsen på Bornholm, er den eneste videregående uddannelse i glas og keramik i Danmark. Dens placering på Bornholm er oplagt, idet øen altid har haft en stor tradition for kunsthåndværk. Vi ved, at uddannelser skaber arbejdskraft og beskæftigelse i lokalområderne. Ved at styrke vores uddannelse i glas og keramik, kan vi give vores stærke bidrag til de kreative erhverv og deres vækstpotentiale på Bornholm. 

Sådan bliver glas- og keramikuddannelsen på Bornholm styrket

KADK ønsker at styrke uddannelsen i Kunsthåndværk, Glas og Keramik på Bornholm gennem flere forskellige tiltag. Først og fremmest ønskes KADK’s fagmiljøer inden for glas og keramik samlet under et tag. Det vil betyde flere undervisnings-, forsknings- og værkstedsressourcer til Bornholm. 

Fra september 2017 er det desuden planen at optaget bliver engelsksproget. Det betyder, at man kan rekruttere bredere og opnå et endnu højere fagligt niveau. Programmet ønskes organisatorisk indlejret på Institut for Bygningskunst og Design på Holmen i København, hvor der er stor mulighed for at samarbejde med både design- og arkitekturprogrammerne. 

Derudover er der et arbejde i gang med at få uddannelsen akkrediteret som en professions-bacheloruddannelse. Det betyder, at uddannelsen på Bornholm knyttes endnu tættere til professionen, at den afsluttes efter 3-3 1/2 år, og at det fortsat er muligt at supplere med en kandidatuddannelse på Holmen.

Om dimensioneringen på KADK

KADK blev i efteråret 2015 pålagt at dimensionere arkitekt- og designuddannelserne med 30 procent på grund af for stor ledighed blandt nyuddannede kandidater. Samtidig skal KADK levere 8 pct. i regeringens omprioriteringsbidrag. På den baggrund iværksættes nu en handlingsplan, der justerer uddannelserne og skærper de studerendes erhvervsrettede og teknologiske kompetencer og sikrer dem en hurtigere overgang fra studie til arbejdsmarked. Alle uddannelser bliver justeret, så der er en større faglig profil, der i højere grad har fokus på efterspørgslen på arbejdsmarkedet. På designuddannelsen lukkes 6 bachelorprogrammer, 7 specialer og 1 institut. 

Handlingsplanen er netop sendt til intern drøftelse og kommentering i samarbejdsudvalget på KADK. 

Eksempler på hvordan Glas- og keramikuddannelsen bidrager til vækst på Bornholm:

Uddannelsen i glas og keramik på Bornholm har de seneste 20 år uddannet en række nationalt og internationalt ledende kunsthåndværkere, hvoraf en del har valgt efterfølgende at bosætte sig og etablere egen virksomhed på øen – typisk i samarbejde med internationale distributører og gallerister. 

Blandt aktuelle eksempler kan nævnes: 

Charlotte Thorup http://www.charlottethorup.dk/

Sarah Oakman http://sarahoakman.com/

Maj-Britt Zelmer Olsen  http://www.zelmerolsen.dk/

Mie Mølgaard Madsen og Sussi Marcussen http://mølgaard-marcussen.dk/

Ann Charlotte Ohlsson and Anne Mette Hjortshøj http://www.cassiusclay.dk 

Derudover sikrer uddannelsen højt kvalificeret arbejdskraft til lokale virksomheder som Baltic Sea Glass, Hjorths Keramiske Fabrik og Den Danske Keramikfabrik, som netop har etableret sig i Nexø med henblik på produktion af mindre partier af høj kvalitet.

Øens mange små, men udadvendte kunsthåndværkervirksomheder udgør endvidere sammen med bl.a. restaurant- og naturoplevelser væsentlige attraktioner for øens turisme.