KADK underskriver fælles forståelse om god uddannelse

Dato
16.04.2015
Kategori
KADK Indblik

I en tid med stor fokus på kvalitet i uddannelser, har KADK sammen med rektorerne fra landets højere videregående uddannelser samt uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen underskrevet en kvalitetserklæring for de videregående uddannelser. Erklæringen har fokus på fælles ansvar for studier på fuld tid, øget indsats for bedre praktik og mere relevante uddannelser samt bedre match i optaget. Erklæringen blev underskrevet op til Uddannelsesmøde 2015 den 9. - 10. april og imødekommer et større fokus på og debat om uddannelse, relevans og kvalitet.

KADK

KADK’s rektor Lene Dammand Lund blev i sidste uge enig med landets andre rektorer og uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen om en kvalitetserklæring, der sætter god uddannelse i centrum. Erklæringen, der er underskrevet af ministeren, rektorerne på universiteterne, professionshøjskolerne, erhvervsakademierne og de andre kunstneriske uddannelser, kan nu læses online.

I en tid med debat og øget fokus på uddannelse, kvalitet og studenterinvolvering, har KADK sammen med de andre uddannelser taget et vigtigt skridt for at sætte mere fokus på kvalitet, praktik og relevans.

Uddannelserne skal kunne møde fremtidens behov
Erklæringen sætter en række vigtige pejlemærker i den fortsatte udvikling af kvalitet og relevans på tværs af de videregående uddannelser.

Sofie Carsten Nielsen siger: ”-Rektorerne og jeg er enige om at sætte fokus på kvaliteten på en række områder. Det er vigtigt for, at uddannelserne bedre kan møde fremtidens krav og behov. Det handler blandt andet om feedback til de studerende, studier på fuld tid og en stærk kobling mellem teori og praksis”,

Ministeren understreger, at kvalitet er en hjertesag for uddannelserne, for de studerende og hende som minister. Erklæringen handler først og fremmest om de emner, der kan arbejdes med på institutionerne. Det har derfor været vigtigt for både uddannelserne og ministeren at få skabt en fælles retning.

- Alle har stor interesse i at skabe kvalitet i vores uddannelser. Netop derfor er der meninger, der skal brydes, og det har der også været i denne proces. Dialog er vigtigt, og det er så godt, at det er lykkedes at komme til en fælles forståelse, siger Sofie Carsten Nielsen. 

De fire temaer i den fælles kvalitetserklæring:

 • God uddannelse i centrum
  Der er enighed om at styrke fokus på god undervisning og understøtte en kultur, hvor god undervisning er prestigefyldt. Blandt andet gennem bedre rammer, åbenhed, ledelse og feedback på uddannelserne.

 • Fælles ansvar for studier på fuld tid
  Alle uddannelser skal tilrettelægges, så de studerende kan og skal studere på fuld tid. Blandt andet gennem ambitiøse krav til det faglige niveau og øget interaktion mellem studerende og undervisere.

 • Øget indsats for bedre praktik og mere relevante uddannelser
  De studerende på alle uddannelser skal tilegne sig kompetencer, der ruster dem til krav og forventninger på arbejdsmarkedet. Blandt andet ved at deres viden i større omfang sættes på spil i virkelighedsnære problemstillinger.

 • Bedre match i optaget
  Optagelsessystemet på de videregående uddannelser skal understøtte det bedste match mellem den studerende og uddannelsen og tage hensyn til arbejdsmarkedets behov for kompetencer. Blandt andet ved at anvende en bredere pallette af optagelsesformer.

Erklæringen blev lanceret til Uddannelsesmøde 2015, hvor ministeren mødtes med repræsentanter fra studenterorganisationer, rektorer, bestyrelsesformænd og samarbejdspartnere og repræsentanter for offentlige og private arbejdspladser, der er de studerendes fremtidige arbejdsgivere. Uddannelsesmøde 2015 blev afholdt den 9. og 10. april 2015 på Hotel Koldingfjord.

Vi bruger cookies

KADK bruger cookies til at skabe en bedre brugeroplevelse, til at interagere med sociale platforme og til anonymiseret statistik over trafikken på vores hjemmeside.

Cookies fra sociale medier gør det muligt for os at interagere med velkendte sociale mediers platforme og indhold. Formålet kan være statistik eller marketing.
Nødvendig for at afspille YouTube videoer
Statistik-cookies indsamler anonymiserede oplysninger, der hjælper KADK med at forstå hvordan de besøgende bruger vores hjemmeside, og med at gøre brugeroplevelsen så god som muligt.
Præference cookies gør det muligt for en hjemmeside at huske oplysninger, der ændrer den måde hjemmesiden ser ud eller opfører sig på. F.eks. dit foretrukne sprog, eller den region, du befinder dig i.
Bruges til grafiske elementers tilstand