KADK vil bidrage til at realisere FN's verdensmål - og skabe ny grøn vækstsektor

Dato
21.11.2016
Kategori
Samarbejde og erhverv

KADK dedikerer de næste tre år til udvikling af design og arkitektur, der kan bidrage til en mere bæredygtig verden. I samarbejde med Mandag Morgen Sustainia vil KADK vise, hvordan FN's verdensmål kan realiseres i praksis - og samtidig skabe fundamentet for et nyt dansk væksteventyr båret frem af innovative løsninger på nationale og globale problemer. 

Behovet og efterspørgslen på bæredygtige løsninger og produkter vokser verden over, og arkitekter og designere besidder netop de professionelt kreative og innovative kompetencer, der skal til for at imødekomme den udvikling. Derfor går KADK nu forrest og dedikerer de tre næste år til udvikling af nye og innovative løsningsbud på en bedre verden.  

Samarbejde med Mandag Morgen Sustainia
Initiativet er kommet i stand i et tæt samarbejde med Mandag Morgens grønne innovationscenter Sustainia, og det er – så vidt vides – første gang i verden, at en akademisk institution engagerer sig så målrettet i at løse nogle af verdens største udfordringer. Projektet lanceres under den fælles titel ”Sustainia Living”.

For KADK er der tale om et helt logisk skridt: 
”Som uddannelsesansvarlig for kommende generationer af arkitekter og designere føler vi et medansvar for at uddanne kandidater, der har kompetencerne til at bidrage til en mere bæredygtig verden. KADK skal være et laboratorium for udvikling af nye bæredygtige løsninger og produkter, og vi vil dermed forhåbentlig også kunne inspirere erhvervslivet. Vi lægger derfor også op til et tættere samspil med interesserede virksomheder for at skabe dialog og samarbejde om nye løsninger og muligheder”, siger rektor Lene Dammand Lund.

FN's verdensmål udstikker kursen
KADK’s studerende arbejder allerede i dag med projekter, der relaterer direkte til FN’s verdensmål, når de udvikler design og arkitektur, der kan løfte sundhed og trivsel, skabe bæredygtig byudvikling og mindske forurening.  

Det gælder for eksempel projektet 'Chemo to go', en specialdesignet taske – komplet med kemovæske, pumpe og kateter – der gør kræftpatienter mere mobile og løfter trivsel og sundhed. 'Elknallerten Elmo', der med sit strømlinede design appellerer til den stilbevidste og grønne forbruger og viser vejen for en mindre forurenende transport. Og udviklingen af 'bæredygtige mursten' baseret på sand fra den kinesiske Gobi-ørken, der kan bruges som alternativ til det miljøbelastende betonbyggerier i regionen.

“For os er et fælles fokus på FN’s verdensmål en måde at videreudvikle og systematisere det arbejde og vise, hvordan vores uddannelser kan bidrage med helt konkrete løsninger til at skabe bæredygtige samfund”, siger Lene Dammand Lund.

1/3
Isabel Aagaard og Rie Maktabi: 'Chemo to go', 2016
Kasper Jensen: 'ELMO', 2016
Gabriele Selmistraityte: Mursten af sand og naturligt bindemiddel, 2016

En verden af vækstmuligheder
Udover at levere kreative løsninger på de 17 verdensmål åbner skolens initiativ dermed også op for spændende vækstmuligheder, vurderer Mandag Morgens administrerende direktør Erik Rasmussen:

”Danmark er i forvejen kendt for sit grønne mindset og som det lykkeligste land i verden. Derfor er der ikke tvivl om, at vores bud på en sund livsstil - hvordan vi igennem vores daglige forbrug og handlinger kan bygge morgendagens bæredygtige samfund - vil skabe international opmærksomhed. Her åbner der sig et spændende window of opportunities for danske virksomheder”.

ye bæredygtige løsninger, strategier og produkter vil senere blive præsenteret og udfoldet på en digital platform, der opbygges som en global markedsplads for de bedste løsninger på en bæredygtig livsstilog på globale og klimatiske udfordringer.

Fakta - 
Sådan vil KADK arbejde med FN’s Verdensmål

  • Alle afgangsprojekter på arkitekt- og designuddannelserne vil i perioden 2016 – 2019 forholde sig til verdensmålene. Det skal også bidrage til en tættere dialog på tværs af institutter og discipliner på skolen.
  • Workshops og aktiviteter på tværs af skolen, der understøtter de studerendes arbejde med at forholde deres projekter til FN’s verdensmål.
  • I løbet af 2016 og 2017 forventes ca. 150 afgangsprojekter at fokusere på de 17 globale mål.
  • Der etableres en digital platform, hvor nye bæredygtige løsninger, strategier og produkter kan vises frem og danne grobund for samarbejde med erhverv og brancher.