KADK vil bidrage til at realisere FN’s verdensmål – og skabe ny grøn vækstsektor

Dato
21.11.2016

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) dedikerer de næste tre år til udvikling af design og arkitektur, der kan medvirke til en mere bæredygtig verden. I samarbejde med Mandag Morgen Sustainia ønsker KADK at vise, hvordan FN´s verdensmål kan realiseres i praksis og samtidig skabe fundamentet for et nyt dansk væksteventyr båret frem af innovative løsninger på nationale og globale problemer.

De næste tre år vil KADK’s medarbejdere og 1600 studerende fokusere på én samlende opgave: At udvikle løsninger på FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling og samtidig lægge grunden til en ny dansk vækstsektor. Det er perspektivet i den ambitiøse beslutning, som skolen præsenterer i dag.

Behovet og efterspørgslen på bæredygtige løsninger og produkter vokser verden over, og arkitekter og designere besidder netop de professionelt kreative og innovative kompetencer, der skal til for at imødekomme den udvikling. Derfor går KADK nu forrest og dedikerer de tre næste år til udvikling af nye og innovative løsningsbud på en bedre verden.

Initiativet er kommet i stand i et tæt samarbejde med Mandag Morgens grønne innovationscenter Sustainia, og det er – så vidt vides – første gang i verden, at en akademisk institution engagerer sig så målrettet i at løse nogle af verdens største udfordringer. Projektet lanceres under den fælles titel ”Sustainia Living”.

For KADK er der tale om et helt logisk næste skridt:

”Som uddannelsesansvarlig for kommende generationer af arkitekter og designere føler vi et medansvar for at uddanne kandidater, der har kompetencerne til at bidrage til en mere bæredygtig verden. KADK skal være et laboratorium for udvikling af nye bæredygtige løsninger og produkter, og vi vil dermed forhåbentlig også kunne inspirere erhvervslivet. Vi lægger derfor også op til et tættere samspil med interesserede virksomheder for at skabe dialog og samarbejde om nye løsninger og muligheder”, siger rektor Lene Dammand Lund.

KADK’s studerende arbejder allerede i dag med projekter, der relaterer direkte til FN’s verdensmål, når de udvikler design og arkitektur, der for eksempel kan løfte sundhed og trivsel, skabe bæredygtig byudvikling og mindske forurening.

Det gælder for eksempel: “Chemo to go” en specialdesignet taske – komplet med kemovæske, pumpe og kateter – der gør kræftpatienter mere mobile og løfter trivsel og sundhed. “Elknallerten Elmo”, der med sit strømlinede design appellerer til den stilbevidste og grønne forbruger og viser vejen for en mindre forurenende transport. Og udviklingen af “bæredygtige mursten” baseret på sand fra den kinesiske Gobi-ørken, der kan bruges som alternativ til det miljøbelastende betonbyggerier i regionen.

“For os er et fælles fokus på FN’s verdensmål en måde at videreudvikle og systematisere det arbejde og vise, hvordan vores uddannelser kan bidrage med helt konkrete løsninger til at skabe bæredygtige samfund”, siger Lene Dammand Lund.

Udover at levere kreative løsninger på de 17 verdensmål åbner skolens initiativ dermed også op for spændende vækstmuligheder, vurderer Mandag Morgens administrerende direktør Erik Rasmussen:

”Danmark er i forvejen kendt for sit grønne mindset og som det lykkeligste land i verden. Derfor er der ikke tvivl om, at vores bud på en sund livsstil - hvordan vi igennem vores daglige forbrug og handlinger kan bygge morgendagens

bæredygtige samfund - vil skabe international opmærksomhed. Her åbner der sig et spændende window of opportunities for danske virksomheder”.

Visionen for samarbejdet mellem KADK og Mandag Morgen Sustainia bliver første gang præsenteret for offentligheden mandag den 21. november i Ugebrevet Mandag Morgen. Projektet får verdenspremiere ved en gallaaften på Operaen den 8. februar 2017 blandt andet med støtte fra Realdania.

De nye bæredygtige løsninger, strategier og produkter vil senere blive præsenteret og udfoldet på en digital platform, der opbygges som en global markedsplads for de bedste løsninger på en bæredygtig livsstil og på globale og klimatiske udfordringer.

Fakta:

Sådan vil KADK arbejde med FN’s Verdensmål:

Alle afgangsprojekter på arkitekt- og designuddannelserne vil i perioden 2016 – 2019 forholde sig til verdensmålene. Det skal også bidrage til en tættere dialog på tværs af institutter og discipliner på skolen.

Workshops og aktiviteter på tværs af skolen, der understøtter de studerendes arbejde med at forholde deres projekter til FN’s verdensmål.

I løbet af 2016 og 2017 forventes ca. 150 afgangsprojekter at fokusere på de 17 globale mål.

Der etableres en digital platform, hvor nye bæredygtige løsninger, strategier og produkter kan vises frem og danne grobund for samarbejde med erhverv og brancher.

Tre aktuelle projekter fra KADK, der relaterer til FN’s verdensmål om at løfte sundhed og trivsel, skabe bæredygtig byudvikling og mindske forurening:

”Collapsable furniture”

KADK er inviteret med, når det officielle Danmark fejrer 150-år for handelssamarbejde med Japan i Kyoto i februar 2017. En gruppe studerende arbejder lige nu på at designe stole, der består af lette materialer, og som kan foldes helt sammen. Hemmeligheden er at sætte møblet sammen, så det er bærende, selvom der ikke er brugt sædvanlige ”stærke” materialer. Møblet er med sin lethed meget lidt miljøbelastende i forhold til brug af naturressourcer og i forhold til udledning af CO2, når det fragtes rundt i verden. Et nyt eksporteventyr, hvor original dansk design let kan bringes med hjem af en turist eller sendes ud i verden.

”Gobi ekspeditionen”

Et hold studerende er netop taget til Kinas Gobi-ørken, hvor sandet truer med at æde sig langt ind over landets grænser, befolkningen og dermed betonbebyggelserne vokser med eksplosiv hast, og luftforureningen tiltager i intensitet time for time. En af de studerende undersøger derfor, hvordan man ved at tilsætte bakterier til det sand, der allerede findes i regionen, kan opnå en bedre bindeevne og producere mursten som et alternativ til betonen. En anden har udviklet et materiale, der - som en form for fluepapir – tiltrækker og binder forurenede luftpartikler til sig. Og en tredje arbejder med udviklingen af et biologisk vandrensningssystem, der bygger på aktivering af planter – eller såkaldte ”biological attractors”.

”Chemo to go, Please”

To studerende har udviklet en specialdesignet taske – komplet med kemovæske, pumpe og et kateter – der gør det muligt for kræftpatienter at blive mere mobile og modtage behandling hjemme i deres egne, trygge og vante omgivelser. Tasken er del af en helhedsløsning, hvor designerne også foreslår særlige behandlingsrum tilpasset behandlingsformen og en digital platform. Metoden har allerede vist sig effektiv: Patienter trives bedre og bliver hurtigere raske. Samtidig holdes hospitalernes udgifter nede, fordi en del af behandlingen foregår i patienternes egne hjem og administreres af patienterne selv. Det er dermed et design, der skaber økonomisk bæredygtighed og rummer store eksportmuligheder.

Læs mere om verdensmålene her:

http://www.globalgoals.org/

Efterspørgslen på grøn livstil og bæredygtige løsninger vokser:

Billioner af mennesker verden over ønsker at løfte deres trivsel og levevilkår på måder, der har færrest mulig konsekvenser for klodens klima, miljø og befolkning. De har nu ressourcerne og redskaberne til at efterleve det ønske.

66 procent af verdens 2.5 billion store befolkning er villige til at betale mere for bæredygtige produkter. (Nielsen Market Reaserch)

74 procent af den amerikanske babyboom generation fortæller, at deres samvittighed er styrende for deres indkøb og investeringer. (Mintel)

84 procent af millennials svarer i en ny undersøgelse, at de er interesserede i at foretage bæredygtige investeringer. (Morgan Stanley´s Institute for Sustainable Investing)