KADK's bestyrelse genansætter Lene Dammand Lund som rektor

Dato
20.12.2019
Kategori
KADK Indblik

Rektor Lene Dammand Lund har fået nyt mandat til at lede udviklingen af KADK, der er landets største kunstneriske uddannelsesinstitution for arkitektur, design og konservering.

Hendes hidtidige resultater som rektor og hendes visioner for, hvordan KADK’s uddannelser og forskning kan styrkes og bringes endnu bredere i spil i samfundet fremover, er baggrunden for at hun bliver genansat i den stilling, som hun har haft siden 2012.

En institution i relation til samfundets behov
”Lene Dammand Lund har allerede opnået markante resultater og ført KADK gennem en tid med omstillinger og økonomiske tilpasninger. Samtidig har hun udviklet institutionen i tæt relation til nye samfundsmæssige behov, så den nu står væsentligt stærkere, end da hun startede for syv år siden,"siger KADK’s bestyrelsesformand Mette Lis Andersen.
"Jeg er sikker på, at vi i bestyrelsen har valgt den helt rigtige kandidat til fortsat at løfte den danske førerposition inden for arkitektur, design og konservering sammen med dygtige medarbejdere og studerende – det kreative bliver stadig mere afgørende for bæredygtige samfundsmæssige løsninger."

 Bro mellem teknologi og menneske
"Jeg glæder mig meget til at arbejde videre med at udvikle KADK. Vi uddanner inden for arkitektur, design og konservering på højeste internationale niveau og bidrager med nye kunstneriske og kreative bud på svære udfordringer, " siger Lene Dammand Lund. "For eksempel når det gælder om at bygge den bro mellem teknologi og menneske, som er afgørende for at lave attraktive og bæredygtige forandringer, som mennesker kan se sig selv i, også under den store omstilling vi står overfor."

Rektor Lene Dammand Lund - foto: Laura Stamer

Partnerskaber og tværfaglige initiativer
Siden 2017 har KADK arbejdet med FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling. Fokus på de globale udfordringer vil ikke blive mindre i de kommende år. 

”Vi skal drive samfundsmæssige forandringer, som understøtter en bæredygtig planet og et godt liv for alle. Det kalder på, at vi giver de studerende bedre muligheder for at gå på tværs af faglige siloer, " siger Lene Dammand Lund. "Vores samfund har brug for mere holistisk tænkning. Inden for vores uddannelser fokuserer vi eksempelvis på, hvordan en bygning eller en genstand virker, men også hvordan den påvirker omverdenen. Det ansvar har vi de bedste forudsætninger for at tage på os på KADK, og vi vil fremover indgå i nye partnerskaber samtidig med, at vi styrker vores kernefaglighed, som handler om formgivning."

Som tværfaglige initiativer har KADK blandt andet i 2018 oprettet en kandidatuddannelse inden for arkitektur og design i samarbejde med Copenhagen Business School. Og i 2021 starter Kandidatuddannelse i Arkitekturens Teknologi, en ny uddannelse for bygningskonstruktører, som der er afsat penge til på den nye finanslov. 

Om processen
Ansættelsen af Lene Dammand Lund sker på baggrund af en formel rekrutteringsproces med bistand fra et eksternt bureau.

Lene Dammand Lund startede som rektor for KADK i 2012. Hun har blandt andet indført en ny faglig struktur efter at Arkitektskolen, Designskolen og Konservatorskolen blev lagt sammen under navnet Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering. 

For mere information, kontakt:
Bestyrelsesformand Mette Lis Andersen, mettelis.andersen@gmail.com, T 2327 5390
Rektor Lene Dammand Lund, ldl@kadk.dk, T 4170 1501
Pressekonsulent Henrik Bay, hbay@kadk.dk, T 5353 4665

Vi bruger cookies

KADK bruger cookies til at skabe en bedre brugeroplevelse, til at interagere med sociale platforme og til anonymiseret statistik over trafikken på vores hjemmeside.

Cookies fra sociale medier gør det muligt for os at interagere med velkendte sociale mediers platforme og indhold. Formålet kan være statistik eller marketing.
Nødvendig for at afspille YouTube videoer
Statistik-cookies indsamler anonymiserede oplysninger, der hjælper KADK med at forstå hvordan de besøgende bruger vores hjemmeside, og med at gøre brugeroplevelsen så god som muligt.
Præference cookies gør det muligt for en hjemmeside at huske oplysninger, der ændrer den måde hjemmesiden ser ud eller opfører sig på. F.eks. dit foretrukne sprog, eller den region, du befinder dig i.
Bruges til grafiske elementers tilstand