KADK’s bestyrelse nu sammensat

Dato
16.09.2012
Kategori
KADK Indblik

Bestyrelsen er øverste ledelse for Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering. Bestyrelsen har ansvaret for at fremme institutionens virke og varetage institutionens interesser som kunstnerisk uddannelses- og forskningsinstitution.

Bestyrelsen er over for Uddannelsesministeriet ansvarlig for institutionens samlede virksomhed og for de bestemmelser, der er fastsat for institutionens virke. Bestyrelsen fastlægger efter indstilling fra rektor retningslinjer for institutionens organisation, langsigtede virksomhed og udvikling. Bestyrelsen ansætter og afskediger rektor.

Fire gange om året holder bestyrelsen møder på Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering. Alt materiale, som ikke er fortroligt, vil blive offentliggjort her.

Om bestyrelsen

Bestyrelsens sammensætning skal afspejle institutionens samlede opgaver. Den samlede bestyrelse skal derfor have indsigt i uddannelse, forskning, kunstnerisk udviklingsvirksomhed, videnformidling, ledelse, organisation, økonomi samt de ansættelsesområder og erhverv, som institutionen uddanner til.


Der er 7 eksterne medlemmer (6 medlemmer udpeget af kulturministeren og et medlem udpeget af Statens Kunstråd) og 6 interne medlemmer valgt på Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering: 3 faglige medarbejderrepræsentanter (en faglig medarbejder fra hhv. Arkitektskolen, Designskolen og Konservatorskolen), 1 repræsentant for det samlede teknisk-administrative personale samt 2 studenterrepræsentanter. Formand og næstformand udpeges af ministeren.

De 6 eksterne medlemmer udpeget af ministeren:

 • Johannes Due: formand for bestyrelsen. Johannes Due er cand.oecon. og adm. direktør i Sygeforsikringen “danmark”, formand for bestyrelsen for Syddansk Universitet (afgående) og desuden tidligere departementschef.
 • Mette Kynne Frandsen: næstformand for bestyrelsen. Mette Kynne Frandsen er arkitekt og adm. direktør i Henning Larsen Arkitekts A/S. Næstformand for bestyrelsen for Danske Ark, formand for markedsføringspanelet (2010), medlem af Designskolens aftagerpanel og medlem af regeringens vækstforum (2011).
 • Anders Byriel: direktør for Kvadrat. Har tung ledelseserfaring fra erhvervslivet og stort engagement i arkitektur og design. Hidtil formand for Designskolens aftagerpanel (jurist).
 • Jesper Stub Johnsen: bevaringschef, Nationalmuseets Bevaringsafdeling. Tung ledelseserfaring, dyb indsigt i fagområdet konservering og fagets arbejdsmarked. Hidtil medlem af Konservatorskolens aftagerpanel (konservator, dr.phil.)
 • Karen Mosbech: adm. direktør for Freja ejendomme A/S. Stor erfaring fra flere ledende administrative poster med arkitektfaglig berøring inden for statslig virksomhed. Hidtil formand for aftagerpanelet for Kunstakademiets Arkitektskole (arkitekt, MAA).
 • Anne-Louise Sommer: fra 1. september 2011 direktør for Designmuseum Danmark. Nuværende konstitueret rektor for Danmarks Designskole og tidligere forskningsleder der. Har publiceret inden for både arkitektur og design (Københavns Universitet og Aarhus Universitet) (mag.art.).

Det eksterne medlem valgt af Statens Kunstråd:

 • Carsten Holgaard: arkitekt og indehaver af tegnestuen Holgaard Arkitekter. Carsten Holgaard er uddannet både på Danmarks Designskole og Kunstakademiets Arkitektskole. Begge steder har han virket som censor, og har desuden været tilknyttet Kunstakademiets Arkitektskole som lærer og ekstern lektor. Derudover virker han som fagdommer for Danske Arkitekters Landsforbund og sidder i Akademirådets Jury.

De internt valgte medlemmer:

 • Ann Merete Ohrt: VIP-repræsentant for Designskolen
 • Mikkel Scharff: VIP-repræsentant for Konservatorskolen
 • Thomas Bo Jensen: VIP-repræsentant for Arkitektskolen
 • Debora Domela: TAP-repræsentant
 • Tobias Kofoed-Nordentoft: studenterrepræsentant, Designskolen
 • Heidi Jacobsgaard Schøbel: studenterrepræsentant, Arkitektskolen

Vi bruger cookies

KADK bruger cookies til at skabe en bedre brugeroplevelse, til at interagere med sociale platforme og til anonymiseret statistik over trafikken på vores hjemmeside.

Cookies fra sociale medier gør det muligt for os at interagere med velkendte sociale mediers platforme og indhold. Formålet kan være statistik eller marketing.
Nødvendig for at afspille YouTube videoer
Statistik-cookies indsamler anonymiserede oplysninger, der hjælper KADK med at forstå hvordan de besøgende bruger vores hjemmeside, og med at gøre brugeroplevelsen så god som muligt.
Præference cookies gør det muligt for en hjemmeside at huske oplysninger, der ændrer den måde hjemmesiden ser ud eller opfører sig på. F.eks. dit foretrukne sprog, eller den region, du befinder dig i.
Bruges til grafiske elementers tilstand