KADK’s bestyrelsesformand fratræder pr. 1. januar 2015

Dato
07.10.2014
Kategori
KADK Indblik

På baggrund af omtale af KADK i Rigsrevisionens beretning om statsregnskabet for 2013 har KADK’s bestyrelsesformand mandag den 6. oktober meddelt Uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen, at han fratræder med virkning fra 1. januar 2015.

Bestyrelsesformanden udtaler, at det er hans overbevisning, at bestyrelsens og ledelsens bevidste prioritering af økonomi- og personaleadministrationen vil føre til, at KADK fremover ikke vil blive mødt med samme kritik som fremgår af Rigsrevisionens beretning. KADK vil derfor få mulighed for at koncentrere sig om den meget spændende udvikling, der er sat i gang af bestyrelse og ledelse med en ny opbygning af institutter, forsknings- og undervisningsmiljøer. Dette arbejde skal føre til en cementering af KADK’s flotte position som fyrtårn for arkitektur, design og konservering.