Annette fik værktøjer til at skabe nye løsninger for Esbjerg Kommune

Dato
06.04.2018
Kategori
Uddannelse og studieliv

Annette Bonde Berthelsen har taget Diplomuddannelsen i Designledelse på KADK og har afsluttet sit afgangsprojekt i marts 2018. Uddannelsen har givet Annette kompetencer til at arbejde med Design Thinking, som hun i dag bruger på sin arbejdsplads i Esbjerg Kommune.

Annette har taget diplomuddannelsen sideløbende med sit arbejde som udviklingskonsulent ved Social & Tilbud i Esbjerg Kommune. Efter halvandet års intensive kurser på KADK’s Diplomuddannelse i Designledelse, føler hun sig rustet til at bruge nye metoder og værktøjer i sit daglige arbejde:

”Det at jeg nu har modellerne i mit hoved gør, at jeg husker nogle flere processer, som giver merværdi for borgerne, medarbejderne og måske ledelsen. Så det har givet mig et bedre teoretisk fundament, som jeg kan overføre til min praksis”, fortæller Annette.

Valgte KADK’s diplomuddannelse på grund af Design Thinking

Det var ledelsen på Annettes arbejdsplads, som sendte hende afsted, da de havde behov for en, som kunne arbejde med ledelse ud fra et designmæssigt perspektiv. Valget faldt på lige netop KADK’s diplomuddannelse, da den – i modsætning til nogle af de andre diplomuddannelser hun havde set – har design thinking integreret i uddannelsen:

”KADK’s diplomuddannelse i designledelse kunne tilbyde denne her tilgang med design thinking som teoretisk fundament for udvikling og designprocesser”. 

Derfor blev design thinking også hovedingrediensen i Annettes afgangsprojekt.  

”Jeg valgte at skrive om en udfordring, vi havde om borgere, der bliver udskrevet fra syghuset, efter de har været udsat for enten en ulykke eller en sygdom, som har resulteret i en hjerneskade. Det betyder, at de ikke længere har de samme funktioner, som gør, at de har brug for hjælp til at kunne leve det liv, de ønsker. Det kræver rigtig meget koordinering og rehabilitering og indsatser fra kommunens side”, fortæller Annette om sit afgangsprojekt på Diplomuddannelsen i Designledelse.

”Derfor tog jeg udgangspunkt i den case, som vi kunne løse med design thinking som grundlag for at styre de her processer. Så det har gjort, at vi nu samarbejder på en helt anden måde, end vi hidtil har gjort, samtidig med der er mindre ressourceforbrug fra kommunen, og vi kan langt hurtigere igangsætte nogle indsatser”.

Annette fortæller videre, at de formentlig ikke var nået frem til de samme resultater, hvis hun blot havde taget en uddannelse med fokus på projektledelse:  

”Havde vi ikke gået til det med design thinking, men bare almindelig projektledelse, så havde vi justeret den organisation, vi har nu og rettet ind på noget af det, vi havde, men uden at være innovative og tænke ud af boksen”.

Fleksibel uddannelse som kan overføres direkte til praksis

Nogle vil måske mene, at det kan være intensivt at bruge halvandet år på at vedligeholde en uddannelse sideløbende med arbejdet. Men for Annette er det også hovedårsagen til, at hun i dag kan bruge det så meget i sin praksis:

”Jeg har jo taget alle diplomuddannelsens moduler på KADK uafbrudt i halvandet år uden pause. Så det har også været rigtig godt, fordi jeg er blevet holdt fast i det og har kunnet tage min praksis med ind i den måde, vi har arbejdet med modulerne”.