Kandidat 2015: Lysets vej gennem skallen

Dato
27.07.2015
Kategori
Samarbejde og erhverv

Mennesker er afhængige af lys i de fleste af livets forhold - og derfor hører arkitektur og lys uløseligt sammen. Mød arkitekt Hulda Jonsdottir, der har udforsket hvordan lys opfører sig i skal-konstruktioner - og som har udviklet en ny måde at få de to til at arbejde smukt sammen. 

Hvad går dit afgangsprojekt ud på?
I mit afgangsprojekt "Beyond Structure" har jeg undersøgt, hvordan dagslys opfører sig og spredes i en arkitektonisk skal-konstruktion. Jeg har fokuseret på, hvordan man kan styre og modulere dagslys gennem fysiske mønstre i skal-strukturen, der bliver designet og formgivet digitalt, og jeg har udviklet en designmetode, der samtænker lys og skal-struktur på en anden måde end man tidligere har gjort.

Det handler om at få skal-konstruktion og lys til at optræde som en integreret helhed, hvor lys og struktur arbejder ligeværdigt sammen, i modsætning til den typiske tilgang, hvor skal-konstruktionen ses som den optimale fysiske struktur, men ikke arbejder med lys, rum eller æstetik som integrerede størrelser.  

For mig er lyset "beyond structure". 

Hvad har det givet dig at arbejde sammen med andre om projektet?
I projektforløbet arbejdede jeg sammen med Daniel Lee, konstruktionsingeniør og lektor, og Emanuele Naboni, lektor i lys og bæredygtigt design, begge undervisere på KADK. Det gav mig mulighed for at arbejde tværfagligt, og dermed udforske mit projekt fra flere vinkler.

For mig er det meget vigtigt at samarbejde på tværs af fagområder i arkitekturen, og det har spillet en afgørende rolle for den digitale arbejdsmetode i mit projekt. 

Hvad er det sjoveste og det sværeste ved at arbejde med arkitektur på den måde, som du gør?
Det sjoveste og det sværeste er to sider af samme sag: Når man arbejder med arkitektur på den måde som jeg gør - med parametrisk forståelse, materialeudforskning og digital produktion (3D-print, laserskæring, programmering af en robotarm osv.) - fører det til nye måder at opleve og tænke arkitektur på. Det giver én mulighed for at sætte spørgsmålstegn ved, hvordan ting er blevet gjort før og hvordan ting bliver gjort nu - og for at finde nye og innovative måder at indkredse det, der har vækket ens nysgerrighed.

Hvad oplever du er din største styrke som færdiguddannet arkitekt fra KADK?
Min største styrke er min evne til at stille spørgsmål og løse problemer gennem forskning og innovative måder at tænke og se arkitektur på. Det, at designe gennem forskning og fabrikation har ændret måden jeg tænker arkitektur på. Jeg vil også fremhæve mine evner til at bruge digitalt værktøj i designprocessen og min positive indstilling til det at lære nye ting og til at blive ved med at lære.

Hvor ser du dig selv om fem år?
Om fem år håber jeg at jeg kan være med til at sprede kendskabet til digital fabrikation og innovativt design gennem mit arbejde - også på tværs af brancher.

Da jeg har taget min uddannelse dels på Institute of Advanced Architecture i Barcelona, dels på KADK, har jeg fået et globalt netværk af kolleger, der arbejder på samme måde som jeg. Jeg glæder mig til at starte min rejse som arkitekt med åbent sind, og jeg er åben for alle muligheder, der dukker op på min vej. 

Vi bruger cookies

KADK bruger cookies til at skabe en bedre brugeroplevelse, til at interagere med sociale platforme og til anonymiseret statistik over trafikken på vores hjemmeside.

Cookies fra sociale medier gør det muligt for os at interagere med velkendte sociale mediers platforme og indhold. Formålet kan være statistik eller marketing.
Nødvendig for at afspille YouTube videoer
Statistik-cookies indsamler anonymiserede oplysninger, der hjælper KADK med at forstå hvordan de besøgende bruger vores hjemmeside, og med at gøre brugeroplevelsen så god som muligt.
Præference cookies gør det muligt for en hjemmeside at huske oplysninger, der ændrer den måde hjemmesiden ser ud eller opfører sig på. F.eks. dit foretrukne sprog, eller den region, du befinder dig i.
Bruges til grafiske elementers tilstand