Kandidat 2016: Et lager for dansk atomaffald

Dato
16.03.2016
Kategori
Uddannelse og studieliv

Hvad gør vi med radioaktivt affald? Det spørgsmål er blevet stillet i årtier, og arkitekt Peter Friberg Ravnborg giver et muligt svar i sit afgangsprojekt. Han foreslår en løsning, hvor radioaktivt affald fra Risø Forskningscenter kan opbevares på en måde, der samtidig tilfører en merværdi til omgivelserne.

Hvad går dit afgangsprojekt ud på?

Mit afgangsprojekt omhandler deponeringsproblematikken vedrørende det danske atomaffald, der er skabt under driften og dekommissioneringen af Risø Forskningscenter.

Problematikken er yderst aktuel, da den nuværende opbevaring af affaldet på Risø er stærkt uhensigtsmæssig. Grundet tilstanden på betontromlerne, der indkapsler det radioaktive affald, skal der inden for en kort tidshorisont på max fem til ti år være taget en beslutning omkring håndtering af affaldet.

Affaldsproblematikken skal løses med et depot. Et bygningskompleks der skal huse og indkapsle vores radioaktive affald i de næste mange generationer. Mellemdepotet vil være et unikt bygningsværk, der gennem sin særprægede og mystiske funktion vil blive genstand for stor diskussion.

Mit afgangsprojekt tager udfordringen op og kommer med et konkret bud på, hvordan deponeringen kan indtænkes i en større samfundsmæssig kontekst. Oplagring af radioaktive emner er globalt et problem, der er forbundet med stærke følelser. Ved at anskue problemstillingen fra et arkitektonisk synspunkt er forhåbningen, at værket bliver et monument, der kan give noget tilbage til sine omgivelser. Altså give et positivt afkast i form af landskabelige oplevelser, formidling af dekommissionering og trække folk ud i den omkringliggende smukke natur - frem for at blive en byrde for samfundet! 

 

Depot, beholdere

Hvad ville dit afgangsprojekt betyde for samfundet, hvis det blev realiseret?

En realisering af projektet vil vende et tabubelagt samfundsmæssigt problem til en attraktion, og et indtageligt monument der viser, at en dansk model for et mellemlager sker i samspil mellem menneske og natur. Danmark har aldrig implementeret atomenergi som led i energiforsyning og har derfor kun en lille mængde affald. Det er derfor det perfekte sted at starte diskussionen omkring et moderne syn på deponering. Problematikken er global, og selvom skalaen er forskellig, vil projektets idéer have stor relevans verden over.

Jeg synes, at det er vigtigt, at arkitekter tør kaste sig ud i opgaver som denne! Opgaven rummer en stor mængde af praktiske, byggetekniske og ingeniørmæssige udfordringer, men er i høj grad også en problemstilling, der har en poetisk dimension. 

Hvad er din styrke som arkitekt?

Jeg er meget optaget af at fortælle historier gennem skitser, tegninger og visualiseringer - på tværs af analoge og digitale medier. Et projektet kan opnå en fantastisk dybde, hvis det bliver kommunikeret stærkt og præcist! 

Hvor ser du dig selv om fem år?

I den nære fremtid, ser jeg mig selv på en dansk tegnestue.

Snit, depoter

Vi bruger cookies

KADK bruger cookies til at skabe en bedre brugeroplevelse, til at interagere med sociale platforme og til anonymiseret statistik over trafikken på vores hjemmeside.

Cookies fra sociale medier gør det muligt for os at interagere med velkendte sociale mediers platforme og indhold. Formålet kan være statistik eller marketing.
Nødvendig for at afspille YouTube videoer
Statistik-cookies indsamler anonymiserede oplysninger, der hjælper KADK med at forstå hvordan de besøgende bruger vores hjemmeside, og med at gøre brugeroplevelsen så god som muligt.
Præference cookies gør det muligt for en hjemmeside at huske oplysninger, der ændrer den måde hjemmesiden ser ud eller opfører sig på. F.eks. dit foretrukne sprog, eller den region, du befinder dig i.
Bruges til grafiske elementers tilstand