Kandidat 2017: Arkitekturen som løftestang

Dato
03.03.2017
Kategori
Uddannelse og studieliv

Arkitektur kan understrege og forløse det særlige ved et område. Det kan fx være en smuk kystlinje eller en fantastisk udsigt -  eller det kan være et helt unikt geologisk fænomen som det sorte fiskeler i Stevns Klint. Mød arkitekterne Simon Reseke og Henrik Drejer Andersen som i deres fælles afgangsprojekt har brugt arkitekturen som regional løftestang for Stevns kommune. 

Hvad går jeres afgangsprojekt ud på? 
Under sin naturskønne fremtræden gemmer geologien ved Stevns Klint på en dramatisk fortælling. 

For 65 mio. år siden blev stort set alt liv på Jorden udryddet af et meteornedslag. En sort stribe af såkaldt fiskeler i klinten markerer overgangen til en ny tidsalder. Klintens unikke geologiske lagdeling førte i 2014 til at området blev optaget på UNESCOs Verdensarvsliste. Det har allerede øget besøgstallet i området, men historien om det sorte fiskeler er både svært tilgængelig og svær at afkode under de nuværende forhold. 

Gennem nye rum til geologisk forskning og formidling har vi tænkt Stevns Klint som en sammenhængende oplevelses- og forskningsdestination. En destination, der kan fungere som regional løftestang for området, og som gennem sammenhængende planlægning kan danne ramme om en nuanceret oplevelse af den geologiske fortælling langs klinten. 

Projektet fungerer som et kystsikrende element for Højerups gamle kirke. Havets erosion vil med tiden blotlægge projektet

Hvad motiverede jer til at lave netop dette projekt?
Optagelsen af Stevns Klint på UNESCOs Verdensarvsliste i 2014 medførte et aktuelt behov for nye rum til forskning og formidling af områdets geologiske fortælling. I den forbindelse fik Stevns Kommune som ét ud af ti forsøgsprojekter dispensation til at bygge inden for kystbeskyttelseslinjen. 

Det aktuelle behov og den unikke geologiske fortælling motiverede os til at undersøge, hvordan et område som Stevns gennem sammenhængende planlægning kan udnytte det store udviklingspotentiale, der kan ligge i at blive udpeget som ’Verdensarv’. For os var det interessant at arbejde med forskellige skalaer, lige fra strategisk planlægning til udarbejdelsen af forskellige nedslag langs klinten. 

Et stort ovenlys over et regnvandsbassin reflekterer lys ud i ankomstrummet

Hvor kan I forestille jer at projektet kan gøre en forskel?
Vi håber at vores projekt kan indgå i en diskussion af, hvordan man gennem strategisk arkitektonisk planlægning bedst kan udnytte en destinations særlige potentiale til at løfte et større område. Vi håber derudover at vores afgangsprojekt kan blive et indspark til den aktuelle opgave med at udforme nye rum til geologisk forskning og formidling langs klinten.

Et 'skår' i klinten giver oplevelsen af at bevæge sig igennem de geologiske lag, som er på UNESCOS Verdensarvsliste

Kan I se udviklingsmuligheder i projektet? 
Vores afgangsprojekt har styrket os i at arbejde på tværs af forskellige skalaer. Det har desuden givet os redskaberne til at opbygge en klarere argumentation for den senere udformning af et projekt gennem grundig analyse og registrering af et område. Det har vi oplevet som en vigtig faglig udvikling, der forhåbentlig kommer os til gode i fremtiden. 

Hvad er den sjoveste og den sværeste del af at arbejde med arkitektur på den måde I gør?
Det, at forestille sig og formgive nye rum, der kan løse aktuelle behov er en af de ting, vi har fundet meget spændende gennem studiet. 

En anden er de konstante nye udfordringer der gør, at opgaverne aldrig bliver ens. Som arkitektstuderende har vi fået kendskab til områder vi ellers ikke vidste noget om. Igennem afgangsprojektet har vi fx fået et indgående kendskab til geologien som videnskab og de særlige geologiske forhold ved Stevns.

Hvor ser I jer selv professionelt om fem år?
Om fem år håber vi at være en kreativ del af en tegnestue.