Kandidat 2017: Med sikker kyst under fødderne

Dato
28.06.2017
Kategori
Uddannelse og studieliv

Danskerne elsker at leve ved vandet og boliger med havudsigt er populære som aldrig før. Men i et fladt land som Danmark indebærer det også en risiko: Klimaet forandrer sig, og vi skal forberede os på kraftigere nedbørsmængder og hyppigere stormfloder. Mød arkitekt Sam Coolidge som i sit afgangsprojekt har lavet en masterplan for området ved Amager Strand – en plan som samtænker byudvikling og kystsikring

Hvad går dit afgangsprojekt ud på?
I København er stormflodshændelser en voksende trussel, og samtidig udvider byen sig mod vandet. Mit projekt forsøger at integrere kystsikring med byudvikling: Jeg har lavet en masterplan for området ved Amager Strand som både beskytter den eksisterende by ved hjælp af diger, og gør det muligt at have et tæt forhold mellem byen, naturen og vandet. Planen ændrer sig i takt med at vandet stiger, og Amager Strandpark bliver gradvist tilpasset de skiftende forhold. Et indre ’vandrum’ gør det muligt at skabe en ny lavtliggende bydel med grønne parker direkte på vandet. 

1/4
Stage 1
Stage 2
Stage 3
Stage 4

Hvad motiverede dig til at lave netop dette projekt?
Jeg er fascineret af de store forandringer som havvandsstigninger vil forårsage: Den gradvise transformation af kysten synes jeg er enormt spændende. Vi har en tendens til at betragte landskabet som noget statisk, men her bliver det tydeligt at det er under konstant forandring. Jeg ville arbejde med den foranderlige kyst og beskytte København med strategier der gør mere end blot at bygge højere og højere diger.

Hvordan tilføjer dit projekt noget nyt til det felt eller område, du har beskæftiget dig med?
Jeg har bygget videre på COAST og Polyform Arkitekters indledende forslag om beskyttelse af København. Jeg introducerer en gradvis implementering af løsningerne og forsøger at zoome ind på Amager Strand, der er særligt sårbar fordi området er lavtliggende. Ved at komme længere ned i skala forsøger jeg at komme endnu tættere på kystens rumlige potentialer og udfordringer. 

Boliger
Det indre dige

Hvor kan du forestille dig at dit afgangsprojekt vil gøre en forskel?             
Københavns Kommune har netop offentliggjort en Stormflodsplan hvor de lægger en tidslinje for implementeringen af kystsikringen. Perioden 2018-20 kaldes ’en konkretiseringsfase til analyse og projektforslag’. Det er altså nu man som arkitekt og byplanlægger kan være med til at præge debatten - og forhåbentlig også løsningerne. Det er i de kommende år vi tager beslutninger som kan komme til at præge kysten i århundreder. 

I den fase ligger der mange spændende udfordringer som arkitektfaget skal være med til at løse. Derfor håber jeg på at mit projekt vil inspirere medstuderende, arkitekter, planlæggere og selvfølgelig politikere. 

Hvilket FN-mål relaterer projektet sig til?
Delmålsætninger under FN verdensmål 11 som handler om at tilpasse byer til klimaforandringer og sikre adgang til grønne offentlige rum. 

Indre vandrum

Kan du se udviklings-/jobmuligheder i dit afgangsprojekt?
Havvandstigninger kommer til at præge kystområder i hele verden. Derfor vil der være stor efterspørgsel efter løsninger og erfaring inden for området. 

Hvor ser du dig selv professionelt om fem år?
Jeg har lige fået job på Tegnestuen Vandkunsten hvor jeg glæder mig til at fortsætte min faglige udvikling. Så om fem år har jeg forhåbentlig været med til at skabe nogle spændende projekter.