Københavnske ældre og arkitekter indretter seniorvenlige byrum

Dato
04.05.2017
Kategori
Samarbejde og erhverv

Hovedstadens ældre bruger kun i ringe grad det københavnske byrum. Det vil et nyt forskningsprojekt råde bod på. Sammen med 3B og AKB har forskere fra KADK inviteret ældre borgere i København til en række workshops, der skal udvikle idéer til en mere seniorvenlig by.

Københavns pladser og parker anvendes stort set ikke af byens ældre beboere. Det er den nedslående konklusion fra flere undersøgelser af borgernes brug af hovedstadens byrum.

Men det skal der laves om på. Et nyt forskningsprojekt på KADK vil undersøge, hvordan der kan skabes aktive by- og uderum til byens ældre borgere.

Sammen med boligforeningerne 3B og AKB har forskere på KADK inviteret beboere i Sydhavnen til at deltage i en række workshops, der skal generere idéer og forslag til seniorvenlige uderum.

Fra Sydhavnen til hele Danmark
Idéerne fra workshoppen vil i første omgang udmønte sig i tre helt konkrete uderum til de ældre beboere i Sydhavnen. Men det er ambitionen, at erfaringerne fra arbejdet i Sydhavnen på sigt skal komme ældre i hele København – og siden hele landet – til gode.

”Vi må se i øjnene, at vi som arkitekter og byplanlæggere ikke i tilstrækkelig grad har været gode nok til at skabe rum til seniorerne. Vi er lykkedes med at engagere og aktivere mange af de unge med skateparker, street basketball og parkouranlæg, men ikke de ældre. De er blevet overset. Hvis vi vil ændre på det, skal vi have seniorerne selv i tale, så vi sammen kan identificere mulighederne og udvikle byrum og aktiviteter, der appellerer og fungerer for netop dem”, siger arkitekt og lektor på KADK René Kural, der står i spidsen for forskningsprojektet.

Hvordan skal uderum til ældre indrettes?
En workshop skal generere ideer om det gode uderum

Arkitekters viden skal løfte fysiske rammer
Forskerne fra KADK arbejder tæt sammen med boligselskaberne AKB og 3B om realiseringen af de tre seniorvenlige uderum i Sydhavnen.

”I 3B bærer vi meget gerne vores samfundsansvar med at bygge boliger for alle. Og vi er selvfølgelig også meget interesseret i at have udearealer for alle. Vores beboere skal også kunne trives i livet mellem husene – uanset alder, køn og baggrund. Derfor glæder vi os til at forene vores indsigt i boligområderne med arkitekternes ekspertise, så vi kan give de fysiske rammer til vores ældre beboere et stort løft”, siger formand i 3B Steffen Morild.

Projektet i Sydhavnen bygger på studier i boligforeninger foretaget af antropolog og post. doc. ved KADK Kamilla Nørtoft og arkitekt og ph.d. ved KADK Sidse Carroll. Både post. doc. og ph.d.-projekt er en del af forskningssamarbejdet APEN: Activity- and health-enhancing Physical Environments Network, der undersøger hvad der kan få flere unge, børn og altså ikke mindst ældre til at bruge byens rekreative rum og dermed løfte deres livskvalitet og trivsel.

Projektet er forankret ved Institut for Bygningskunst, By og Landskab på KADK, og derudover er også Københavns Universitet og Syddansk Universitet tilknyttet det tværfaglige samarbejde. Projektet støttes af Lokale og Anlægsfonden, Velux Fonden og Tryg Fonden.

Vi bruger cookies

KADK bruger cookies til at skabe en bedre brugeroplevelse, til at interagere med sociale platforme og til anonymiseret statistik over trafikken på vores hjemmeside.

Cookies fra sociale medier gør det muligt for os at interagere med velkendte sociale mediers platforme og indhold. Formålet kan være statistik eller marketing.
Nødvendig for at afspille YouTube videoer
Statistik-cookies indsamler anonymiserede oplysninger, der hjælper KADK med at forstå hvordan de besøgende bruger vores hjemmeside, og med at gøre brugeroplevelsen så god som muligt.
Præference cookies gør det muligt for en hjemmeside at huske oplysninger, der ændrer den måde hjemmesiden ser ud eller opfører sig på. F.eks. dit foretrukne sprog, eller den region, du befinder dig i.
Bruges til grafiske elementers tilstand