Københavnske ældre skal lære arkitekter at indrette seniorvenlige byrum

Dato
24.03.2017
Kategori
Samarbejde og erhverv

Hovedstadens ældre bruger kun i ringe grad det københavnske byrum. Det vil et nyt forskningsprojekt på KADK nu råde bod på. Derfor inviterer forskerne sammen med 3B og AKB ældre borgere i København til en række workshops, der skal udvikle idéer til en mere seniorvenlig by

Københavns pladser og parker anvendes stort set ikke af byens ældre beboere. Det er den nedslående konklusion fra flere undersøgelser af borgernes brug af hovedstadens byrum.  Men det skal der laves om på. Et nyt forskningsprojekt på KADK – Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering vil undersøge, hvordan der kan skabes aktive by- og uderum til byens ældre borgere.

Derfor inviterer forskerne – sammen med boligforeningerne 3B og AKB – beboere i Sydhavnen til at deltage i en række workshops, der skal generere idéer og forslag til seniorvenlige uderum. Idéerne fra workshoppen vil i første omgang udmønte sig i tre helt konkrete uderum til de ældre beboere i Sydhavnen. Men det er ambitionen, at erfaringerne fra arbejdet i Sydhavnen på sigt skal komme ældre i hele landet til gode.

”Vi må se i øjnene, at vi som arkitekter og byplanlæggere ikke i tilstrækkelig grad har været gode nok til at skabe rum til seniorerne. Vi er lykkedes med at engagere og aktivere mange af de unge med skateparker, street basketball og parkouranlæg, men ikke de ældre. De er blevet overset. Hvis vi vil ændre på det, skal vi have seniorerne selv i tale, så vi sammen kan identificere mulighederne og udvikle byrum og aktiviteter, der appellerer og fungerer for netop dem”, siger arkitekt og lektor på KADK René Kural, der står i spidsen for forskningsprojektet. 

Forskerne fra KADK arbejder tæt sammen med boligselskaberne AKB og 3B om realiseringen af de tre seniorvenlige uderum i Sydhavnen. 

”Vi er interesserede i at skabe miljøer, som alle vores beboere – uanset alder, køn og baggrund – føler at de har adgang til og kan trives i, så vi ser frem til at forene vores indsigt i området og dets beboere med arkitekternes viden og ekspertise og give de fysiske rammer til de ældre beboere et mærkbart løft”, siger formand i 3B Steffen Morild.

Projektet i Sydhavnen er en del af forskningssamarbejdet APEN: Activity- and health-enhancing Physical Environments Network , der undersøger hvad der kan få flere unge, børn og altså ikke mindst ældre til at bruge byens rekreative rum og dermed løfte deres livskvalitet og trivsel. Udover KADK er også Københavns Universitet og Syddansk Universitet tilknyttet det tværfaglige samarbejde. Projektet støttes af Lokale og Anlægsfonden, Velux Fonden og Tryg Fonden.

Tid og sted:

De to første workshops i rækken afholdes tirsdag den 25. april og tirsdag den 2. maj i Engholmen Nords beboerlokaler, P. Knudsens Gade 2450 København SV.

Så lidt bruger de ældre byens rum:

Rapporten Byens Bevægelsesrum, der blev udgivet af Socialministeriet i 2011, bygger på observationer af københavnernes brug af tre udvalgte byrum i hovedstaden. I alt blev kun 41 ud af de 2.153 observerede borgere kategoriseret som seniorer. Socialministeriets konklusion blev bekræftet i et mindre, men tilsvarende studie gennemført af KADK i 2012. Også her viste observationsstudier, at de ældre var stærkt underrepræsenteret i byens rum.

For yderligere oplysninger kontakt:

Freja Bech-Jessen, pressekonsulent, KADK

E: frbe@kadk.dk; M: 4170 1859