Minister: Sats på cirkulær økonomi er nødvendigt - og god business

Dato
23.11.2017
Kategori
KADK Indblik

Erhvervsminister Brian Mikkelsen er imponeret over KADK’s udstilling om cirkulær økonomi og giver skolerne et 12-tal for at være på forkant med udviklingen.

”Det er vanvittigt godt, at man satser på cirkulær økonomi her på skolen. Det er fremtiden. Det er det af miljømæssige årsager, det er det økonomiske, og det er det fordi hele verden drejer sig omkring det punkt, som hedder: Vi skal bruge ressourcerne bedre. Så skolen her er altså på forkant med udviklingen. Et 12-tal, vil jeg sige”. 

Sådan lyder det fra erhvervsminister Brian Mikkelsen (C) efter et besøg på KADK’s udstilling ”Cirkulær økonomi i arkitektur og design”. På udstillingen præsenteres i alt 14 bud på, hvordan arkitektur og design kan bidrage til den store omstilling med nye produktionsformer, produkter og byggestrategier, der trækker på principper for genanvendelse, recirkulation og udvikling af nye bæredygtige materialer.

Brian Mikkelsen blev vist rundt i udstillingen af rektor Lene Dammand Lund og institutleder Natalie Mossin

Cirkulær økonomi er god business
Og det er ikke bare nødvendigt at satse på cirkulær økonomi, det er også god business, mener Brian Mikkelsen, der glæder sig over, at flere af de udstillede projekter også har forretningsmæssigt potentiale, som kan gavne Danmarks ambition om at blive en af verdens førende nationer indenfor udviklingen af cirkulære løsninger og teknologier:

”De projekter, jeg er blevet præsenteret for på udstillingen er spændende, fordi de søger at løse helt konkrete problemstillinger, og fordi de tager etisk stilling til ting, vi som samfund bliver nødt til at tage stilling til. Men ikke mindst synes jeg jo – som erhvervsminister – at det også er vigtigt, at det er økonomisk rentabelt. At der er business i det. Og det lader det til med mange af projekterne her – både indenfor arkitekturområdet og designområdet.”

Innovation er vejen frem
Brian Mikkelsen hæftede sig blandt andet ved et projekt, der tager udgangspunkt i det paradoks, at Kina – selvom dets grænser trues af ekspanderende ørken – er det land i verden, der importerer mest sand til opførelsen af betonbyggeri. Projektet har undersøgt, hvordan man kan forarbejde de rigelige mængder af sand i den kinesiske Gobi-ørken – og bruge det som et bæredygtigt alternativ til den miljøbelastende sandimport.  

”Det er meget spændende, at man kan tænke innovativt på den måde”, siger erhvervsmisteren, der netop peger på designeres og arkitekters innovative kompetencer og forudsætninger for at tænke nyt som væsentlige for udviklingen af nye cirkulære strategier og løsninger.

”Vi ved, at ressourcerne i verden er knappe, og at vi også bliver nødt til at tænke innovativt for at udvikle nye løsninger og forretningsmodeller. Jeg tror, at nogle af de ting, jeg er blevet præsenteret for i dag og nogle af de ting skolen arbejde med, kan være med til at ruste fremtidens arkitekter og designere på en måde, så de både tænker kommercielt, men også bæredygtigt. Projekterne – men også den måde man prioriterer det i undervisningen, synes jeg er vejen frem.” 

KADK’s satning på cirkulær økonomi er en naturlig udløber af, at KADK i 2016 valgte at dedikere tre akademiske år til arbejdet med FN’s verdensmål for en mere bæredygtig udvikling.