"A New Nature" udkommet på internationalt forlag

Dato
21.12.2015
Kategori
Forskning og innovation

Anders Abraham, professor på KADK og leder af kandidatprogrammet i kunst og arkitektur, har netop fået udgivet bogen ”A New Nature - 9 Architectural Conditions Between Liquid and Solid” på det anerkendte schweiziske forlag ”Lars Mülller Verlag”. I bogen udvikler han principper for relationel byudvikling baseret på kunstnerisk udviklingsvirksomhed.

Bogen udkom første gang i 2010 og blev hurtigt udsolgt, men er nu kommet i et nyt oplag i en udvidet version med en række nye projekter.

Kongstanken i Anders Abrahams monografi er, at arkitektur og urbanitet udgør tilstande frem for faste former, og han argumenterer for, at den kulturskabte urbanitet er en ny slags natur ”A New Nature”, der mimer naturens irrationalitet, råhed og uforståelighed. 

Dialog mellem kunstneriske processer og tekstlige refleksioner
I monografiens første del udvikler Anders Abraham at nyt arkitektonisk sprog, der forbinder materialer og betydning, udviklet i en proces mellem kunstnerisk arbejde og refleksion.

Han beskriver ni arkitektoniske tilstande, som hver repræsenterer grader af organisering i vores kultur: fra det laveste og mest viltre niveau til det højeste, velordnede niveau. Graden af organisering er en fortælling om, hvad vi, som samfund og kultur prioriterer, hvad vi mener, er noget værd.

Anders Abraham forklarer:

” Arkitektur er en tilstand som bygger på relationer, fordi det, der betyder noget den ene dag, enten mister sin betydning eller betyder noget andet den næste. Byen skabes i øjeblikket, og det skal være centralt for vores overvejelser om byudvikling, at vi ikke kan holde på formen, men kan skabe rumlige og sociale tilstande i stedet”.

For at få en mere kvalificeret og holdbar tilgang til arbejdet med den moderne by i sin vedvarende transformation bør vi derfor, i stedet for at opsætte formkriterier i planlægningen af vore omgivelser, opsætte dynamiske udviklingsprincipper. 

”House in motion”
I monografiens anden del præsenteres en række projektforslag, udstillinger og realiserede arbejder, bl.a. projektforslag til omdannelse af Stændertorvet i Roskilde og installationen ”House in Motion”, der har været udstillet på Dansk Arkitektur Center og Utzon Centret (2014-15).

Installationen udgøres af et område af pile – i form af perforerede stålelementer – fordelt ud over udstillingsgulvet, som et slags kort over eksterne ”kræfter” som fx politik, økonomi eller demografi. Disse pile peger dog ikke på nogle bestemte kræfter, men viser derimod, at arkitektur er påvirket af, og skabt af kræfter. Arkitekturen ændrer sig, når den fysiske kontekst ændrer sig, og funktionerne i en bygning forandrer sig og erstattes af andre, der er mere relevante på et givent tidspunkt. 

Hunstad – et projektforslag til en by som tilstand
Projektforslaget ”Hunstad” (2008) er et eksempel på ”byen som en tilstand”, i form af en ny mindre landsby for kunstnere og forskere i Sverige.

Hunstad er udviklet ud fra begrebet om ”afhængighed” – en afhængighed mellem beboerne, som skaber relationelle rum mellem huse og mennesker.

Hensigten er at udvikle en arkitektur, som med simple midler kan opbygge en arkitektonisk spænding mellem enkelhed og kompleksitet, og som indeholder en række programmer, der kan skabe mulighed for at den enkelte beboer kan deltage i og bidrage til et socialt fællesskab.

De 17 huse, som landsbyen består af, er derfor forskellige fra hinanden, selvom de er baseret på det sammen bygnings-system, og alle husene indeholder programmer, som tilbyder services eller aktiviteter, der bidrager til fællesskabet.

Udstillinger og foredrag i Danmark og i udlandet
Den schweiziske udgivelse kommer i kølvandet på den store internationale interesse førsteudgivelsen af 

”A New Nature - 9 Architectural Conditions Between Liquid and Solid” har skabt, der baserede sig på Anders Abrahams ph.d.-afhandling fra Kunstakademiets Arkitektskole.

Monografien har blandt andet dannet grundlag for en særudstilling på Norsk Design- og Arkitektur Center i Oslo i 2012, med samme titel, og udstillinger på Dansk Arkitektur Center (2014) og Utzon centeret (2015). Derudover har Anders Abraham holdt adskillige foredrag internationalt på baggrund af monografien.

Fakta
Anders Abraham er professor i Kunstnerisk udviklingsvirksomhed på KADK og er ansvarlig for kandidatprogrammet i Kunst og Arkitektur på Institut for Bygningskunst og Kultur.

Han er uddannet ved The Irwin S. Chanin School of Architecture of The Cooper Union, New York og har været gæstestuderende på Cranbrook Academy of Art in Michigan. Han har taget sin ph.d.-grad på Kunstakademiets Arkitektskole.

Anders Abraham har modtaget en række legater, blandt andet Statens Kunstfonds 3-årige arbejdsstipendium, og han har været gæsteforelæser ved en række universiteter i Nordamerika, Asien og Europa.