Ny bog rejser debat om det aktuelle boligbyggeri i København

Dato
09.05.2018
Kategori
Forskning og innovation

I sin nye bog 'Hjem – Bebyggelser – By - Bolig og velfærd i København' beskriver lektor emeritus Peder Duelund Mortensen et meget aktuelt tema, nemlig den enorme byggeaktivitet inden for boligområdet, der foregår i København og omegn lige nu.

Bogen rummer en række dugfriske eksempler på boligbyggeri, der lige er opført - eller er på vej til at blive opført - i København og omegn i for eksempel Ørestaden, Sydhavnen eller Nordhavnen. Den baserer sig på et rigt billedmateriale og en række konkrete analyser af de nye boligbyggerier, og er dermed en helt unik indgang til, hvordan boligbyggeri tænkes, planlægges og bygges i dag i metropolen.

Den lægger samtidig op til en kritisk debat af, hvordan København skal udvikle sig. For kan de nye boliger rumme de forskelligartede drømme, præferencer og behov, som findes til mangfoldigheden af unge, ældre og immigranter, der søger til byen? Eller - lykkes det at bryde den stadigt voksende segregering og ulighed, som findes imellem byens befolkningsgrupper? Her er svaret er kort: Nej.

Nordhavn
Fælledkvarter

Samme mønstre, samme boliger
Det planlagte og nyligt opførte byggeri er efter Peder Duelunds mening pragmatisk - hvis ikke ligefrem spekulativt. Boligplanerne gentager, med få undtagelser, de samme og kendte mønstre med begrænsede indretnings- og levemuligheder trods et stadigt voksende arealforbrug. Samtidig mangler der en organisatorisk vilje og en mangfoldig beboersammensætning til at udvikle bebyggelsernes rum og friarealer til meningsfulde, indholdsrige og dynamiske fællesskaber. 

Bogen har til hensigt at skabe basis for en debat med københavnerne, politikere, forvaltere, tegnestuer, forskere og byudviklere og byggeriets organisationer – og invitere de mange parter i byggeriet til gennem samarbejde at udvikle en mere social bæredygtig retning om de næste faser i byens vækst.