Ny bogudgivelse fra CINARK med fokus på designstrategier for genanvendelse

Dato
19.04.2016
Kategori
Forskning og innovation
Idékataloget og Materialeatlasset

Ny bogudgivelse fra CINARK med fokus på designstrategier for genanvendelse 

I samarbejde med Teknologisk Institut har CINARK netop udgivet et Idékatalog over nye designstrategier for genanvendelse i byggeriet og et Materialeatlas over byggematerialers genbrugs- og genanvendelses potentialer. Disse to publikationer udgives samlet, men som to selvstændige hæfter, der også kan bruges uafhængigt af hinanden. Bøgerne er et resultatet af Inno-BYG projektet ”Anvendelse og håndtering af affald og ressourcer i byggeriet”.

Udgivelsen fandt sted i forbindelse med et InnoBYG-seminar om Design for Disassembly på Teknologisk Institut mandag d. 18. marts. Seminaret, der var arrangeret af CINARK og TI,  bød på 4 spændende indlæg om udfordringer og potentialer i arbejde med design for disassembly  fra RealdaniaBYG, MT Højgaard/GXN, Dovista og Tegnestuen Vandkunsten. Oplæggene spændte et bredt felt af aktører ud i byggebranchen og skabte grobund for en frugtbar diskussion blandt de 50 deltagere i seminaret af de udfordringer, som byggeriet står overfor i dag. 

Idékataloget og Materialeatlasset

Idékataloget er primært udviklet af CINARK i tæt samarbejde med de to arkitektrådgivere Lendager Group og Tegnestuen Vandkunsten. Idekataloget skal skabe inspiration til, hvordan man kan arbejde med udviklingen af strategier for øget genanvendelse af materialer inden for byggeriet. Gennem konkrete eksempler på projekter/strategier og interviews med aktører fra byggeriet søger kataloget at diskutere og kortlægge de muligheder og barrierer, der er inden for feltet i dag.

Materialeatlasset er primært udviklet af Teknologisk Institut i samarbejde med relevante erhvervspartnere. Atlasset er udformet som en oversigt over de miljømæssige muligheder og barrierer knyttet til en bred vifte af byggematerialer. Det vil kunne fungere som et opslagsværk, hvor man hurtigt og nemt kan finde oplysninger om hvilke miljømæssige problemer, der knytter sig til et specifikt byggemateriale fra en given periode. Derved kan atlasset fungere som en del af de indledende undersøgelser i udviklingen af nye designstrategier for genanvendelse af byggematerialer.

Forskningspraktik – en ny måde at knytte undervisning, forskning og praksis sammen på

Idékatalogetindeholder udviklingsarbejder udført af to grupper studerende fra kandidatprogrammet SET – Settlement, Ecology & Tectonics, som har været i forskningspraktik på Tegnestuen Vandkunsten og Lendager Group. Dette særlige studieforløb knytter undervisning, forskning og praksis på en helt ny måde, hvor de studerende har deltaget i InnoBYG forskningsprojektet ved at udgøre udviklingsteams på de to tegnestuer i stedet for at lave et traditionelt semesterprojekt.

Magasinet BYG har netop bragt en artikel om CINARK/SET's nye studieforløb under overskriften "Forskningspraktik i detaljen".

Du kan læse artiklen her: https://issuu.com/arkitektensforlag/docs/binder3

Design for Disassembly seminar på Teknologisk Institut