Ny diplomuddannelse i Designledelse bliver positivt akkrediteret

Dato
14.12.2015
Kategori
Uddannelse og studieliv

KADK’s nye efteruddannelsessatsning - diplomuddannelsen i Designledelse - er netop blevet positivt akkrediteret af Danmarks Akkrediteringsinstitution. Det betyder, at diplomuddannelsen i Designledelse lever op til de høje kvalitetskriterier, der stilles til uddannelser i Danmark.

I foråret 2015 lancerede KADK en ny diplomuddannelse i Designledelse i samarbejde med Design Denmark, UCC og INDEX: Design to Improve Life. Og i løbet af 2015 er der blevet arbejdet intenst på at få den nye diplomuddannelse godkendt af Danmarks Akkrediteringsinstitution.

”Jeg er rigtig glad for at Diplomuddannelsen i Designledelse er blevet positivt akkrediteret”, siger kursusansvarlig for diplomuddannelsen Ida Engholm. ”Det er et kvalitetsstempel, der betyder at vi har lavet en uddannelse der giver deltagerne stor værdi og at den lever op til de kvalitetskrav, der stilles til diplomuddannelser i Danmark og internationalt. Vi glæder os til at invitere 2. årgang ind på de to moduler i Designbaseret procesfacilitering, som starter i marts 2016”.

Diplomuddannelsen i Designledelse er den første uddannelse på KADK, der er blevet akkrediteret under den nye akkrediteringslov. 

Diplomuddannelsen krydser designmetoder med kendte fagdiscipliner
Diplomuddannelsen i designledelse er et helt ny tværfaglig efteruddannelsestilbud til bl.a. designere, konsulenter og undervisere. Gennem uddannelsens 6 moduler bliver kursisterne trænet i at bruge designmetoder til at facilitere innovative processer eller skabe læringsforløb, der inddrager brugerne og sikre fælles mål og resultater. Den nye diplomuddannelse i designledelse tilbyder med sin kobling til designmetoder en helt ny vinkel på klassiske discipliner som projektledelse og procesfacilitering. Læs mere om de næste moduler i Designbaseret procesfacilitering.

KADK satser på læring gennem hele arbejdslivet
Diplomuddannelsen i Designledelse er et led i KADK’s strategi om at udvikle nye efteruddannelsestilbud til både brancherne omkring KADK såvel som private virksomheder og selvstændige. Der bliver hele tiden stillet større krav til øget innovation og kreativitet i danske virksomheder, så målet for KADK er at blive et førstevalg, når virksomhederne ønsker at give deres medarbejdere et kompetenceløft.

“Vi har stærke forsknings- og undervisningsmiljøer og unikke faciliteter, som gør os særligt attraktive for virksomheder og læringsmiljøer, der arbejder med innovation, undervisning og proces- og produktudvikling”, siger prorektor Svend Lawaetz. ”Vi er derfor meget tilfredse med den positive akkreditering af diplomuddannelsen og mener at vi kan bruge de gode erfaringer fra denne proces til at fortsætte arbejdet på efter- og videreuddannelsesområdet.”