Ny håndbog skal styrke fysisk aktivitet hos socialt udsatte grupper

Dato
16.12.2014
Kategori
Forskning og innovation

Siden oktober 2011 har Center for Idræt og Arkitektur (CIA) været associeret partner på det EU-finansierede forskningsprojekt European Physical Activity Promotion Forum (Move) i samarbejde med bl.a. International Sport and Culture Association (ISCA). Et af resultaterne er netop udkommet i form af håndbogen Move Handbook - A tool for promoting physical activity in socially disadvantaged groups.

Fysisk aktivitet har en tendens til at være lav hos socialt udsatte, som ofte står med et utal af hindringer for at kunne være fysisk aktive. Den nye håndbog giver læseren en bedre forståelse af disse barrierer og skitserer, hvordan man kan overvinde dem med succes, og kan derfor være et vigtigt værktøj til at fremme fysisk aktivitet hos socialt udsatte

Håndbogen samler eksempler fra hele Europa
Håndbogen er resultat af en af Europas mest omfattende indsamlinger af best practices for fysisk aktivitet hos socialt udsatte grupper, og repræsenterer erfaringer fra organisationer i hele Europa. Projekterne har gennemgået en streng evalueringsproces og er blevet analyseret indgående for at identificere de vigtigste faktorer for succes. Sammen med tungtvejende input fra en grundig litteraturgennemgang blev succesfaktorerne brugt til at formulere de vejledende principper, der kan fremme fysisk aktivitet blandt socialt udsatte.

Lektor René Kural fra CIA siger: ”Det har været utroligt spændende at indgå et EU forskningsprojekt med så mange andre. Derfor mener vi også, at der er vægt bag de otte vejledende principper i håndbogen, fordi de er baseret på best practice fra så mange forskellige projekter i Europa”.

MOVE Handbook indeholder:

  • - Otte vejledende principper der kan fremme fysisk aktivitet hos socialt udsatte.
  • - Inspiration fra 18 case-studier, der fremhæver de vejledende principper i praksis.
  • - Et væld af lettilgængelige yderligere online-ressourcer.


Få håndbogen her
Du kan hente MOVE Handbook i PDF-format øverst til højre på denne side.
Hvis du ønsker at modtage en papirkopi af den, kan du kontakte projektleder Hanne Müller, International Sport og Culture Association - ISCA på hm@isca-web.org 

Baggrund
Projektet European Physical Activity Promotion Forum (MOVE) blev i 2011 indstillet til finansiering hos Europa-Kommissionens Forvaltningsorgan for Sundhed og Forbrugere (EAHC). Center for Idræt og Arkitektur blev inviteret til at deltage som en af i alt syv associerede partnere og 15 samarbejdspartnere fra hele Europa. Partnerne var i MOVE forpligtede til at identificere, kvalificere og implementere best practices i tværgående fællesskaber til fremme af sundhedsfremmende fysisk aktivitet i socioøkonomisk dårligt stillede områder.

MOVE har et stærkt udgangspunkt i sport og fysisk aktivitet til at bygge flere high-impact tværgående partnerskaber og gennemføre pilotprojekter med f.eks. kommuner, fitnesssektoren, universiteter, legepladsproducenter, arkitekter og byplanlæggere - som også afspejles i projektets brede partnerskaber. Målgrupperne i MOVE projektet var ugunstigt stillede grupper såsom unge, etniske minoriteter, indvandrere, kvinder / piger og seniorer i socio-økonomisk dårligt stillede områder.

Center for Idræt og Arkitektur
Du finder mere information om Center for Idræt og Arkitektur (CIA) her